juego lucky jet
agropacifico.mx

L’Ajuntament de Vilafamés té prevista la col·locació de passamans i baranes per a millorar la comoditat i accessibilitat a zones concretes del nucli antic de la localitat.

Quant als passamans i baranes, aquests hauran de ser resistents, ergonòmics i còmodes. Així mateix, la forma, els materials i colors han de ser concordes a les característiques constructives del conjunt històric, de manera que l’impacte visual sobre el patrimoni local siga mínim. També és important que la seua conservació, neteja i manteniment siguen senzills i no es requerisquen per a la seua neteja productes perjudicials per al medi ambient; que part del material utilitzat procedeix del reciclatge i, com no, que siguen segurs per a l’ús continuat de centenars de persones.

Indicar que, en cas de ser necessari, també s’actuarà sobre les escales modificant espais i esglaons per a la seua correcta utilització i seguretat. Sempre de manera puntual i sense afectar el conjunt històric.

Les escales sobre les quals es treballarà són: la connexió de la plaça de l’Ajuntament i el carrer Botera; la connexió del carrer Paseo i l’avinguda Juan Barceló; la connexió del carrer Botera i el carrer Mesón; carrer Botera; la connexió del Carrer Mesón i escala del Carrer Pilar; carrer Pilar; carrer Descansador i Sant Ramón; les connexions entre els carrers Sant Ramón i Portalet; i l’escala del carrer Sant Ramón.