juego lucky jet
agropacifico.mx

Vilafamés millorarà la seguretat del conjunt històric

L’Ajuntament de Vilafamés té prevista la col·locació de passamans i baranes per a millorar la comoditat i accessibilitat a zones concretes del nucli antic de la localitat.

Quant als passamans i baranes, aquests hauran de ser resistents, ergonòmics i còmodes. Així mateix, la forma, els materials i colors han de ser concordes a les característiques constructives del conjunt històric, de manera que l’impacte visual sobre el patrimoni local siga mínim. També és important que la seua conservació, neteja i manteniment siguen senzills i no es requerisquen per a la seua neteja productes perjudicials per al medi ambient; que part del material utilitzat procedeix del reciclatge i, com no, que siguen segurs per a l’ús continuat de centenars de persones.

Indicar que, en cas de ser necessari, també s’actuarà sobre les escales modificant espais i esglaons per a la seua correcta utilització i seguretat. Sempre de manera puntual i sense afectar el conjunt històric.

Les escales sobre les quals es treballarà són: la connexió de la plaça de l’Ajuntament i el carrer Botera; la connexió del carrer Paseo i l’avinguda Juan Barceló; la connexió del carrer Botera i el carrer Mesón; carrer Botera; la connexió del Carrer Mesón i escala del Carrer Pilar; carrer Pilar; carrer Descansador i Sant Ramón; les connexions entre els carrers Sant Ramón i Portalet; i l’escala del carrer Sant Ramón.

Vilafamés comença a repartir els primers ‘passe veí’

L’Ajuntament de Vilafamés ha processat la primera tanda de sol·licituds dels ‘passe veí’ que donaran accés a la circulació amb cotxe pel centre històric artístic i tancaran el trànsit als quals no el posseïsquen. Així doncs, la primera remesa de sol·licituds acceptades podran recollir-se a partir del dilluns en el consistori sense la necessitat de demanar cita prèvia per a tal tràmit. Les resolucions de sol·licituds -que inclouran dades de matrícula, el número correlatiu que pertany i la data de recollida del passe-, es publicaran de forma regular en aquest enllaç:

Resolució

L’adhesiu haurà d’estar fixat correctament en la part superior de la lluna del conductor. Totes aquelles sol·licituds que no s’aproven les analitzarà la Comissió a càrrec del projecte. Aquesta acció s’emmarca dins del Pla de Mobilitat elaborat pel consistori.

A pesar que molts veïns i veïnes posseiran pròximament la seua passada d’accés, les restriccions i els efectes legals dels adhesius no entraran en vigor encara. Quan hi haja més incorporacions i s’incremente el percentatge de població de Vilafamés que haja aconseguit el seu passe s’aplicaran totes les mesures. Des de l’Ajuntament es demana als veïns i veïnes comprensió, ja que amb aquesta valenta acció s’està abordant i donant solució, per primera vegada, a un problema històric i al seu torn molt complex.

Hi ha la possibilitat que la sol·licitud no registre correctament les condicions. En aquest cas, les persones hauran d’esmenar les seues sol·licituds i la Comissió al càrrec del projecte decidirà l’aprovació o denegació del passe. El treball que comporta aquest procediment també influeix en la rapidesa d’expedició de cada passada i en la posada en marxa global del projecte, ja que l’Ajuntament no treballa únicament en aquesta cartera de treball. Així doncs, la instal·lació del control d’accés per cambres també s’ajorna fins que les normatives s’apliquen.