La Unitat de Respir Familiar és un recurs dirigit a les persones majors amb problemes de discapacitat física o en fase inicial de deteriorament cognitiu. La finalitat és millorar el nivell d’autonomia personal de les persones dependents perquè es mantinguen vivint en el seu entorn. Al mateix temps, pretén ser un suport per als familiars que cuiden a persones dependents per facilitar-los la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.

La Diputació de Castelló, col·labora econòmicament amb el Servei de Promoció de l’Autonomia Personal (SPAP) mitjançant una subvenció, que per a 2023 ha estat, de 7.898,15 €.