juego lucky jet
agropacifico.mx

Vilafamés instal·la nous senyals viaris

L’Ajuntament de Vilafamés ha col·locat al llarg i ample del nucli urbà nous senyals viaris que permetran controlar millor el trànsit de vehicles. Així doncs, els senyals són tant horitzontals, pintades al sòl; com verticals, amb marques que ara restringiran aspectes com la velocitat màxima, assenyalada per llei estatal, a 20 km/h en tot el nucli.

Així doncs, en l’encreuament entre les avingudes Ferrer Forns, Fabián Ribes i carrer La Font s’ha pintat en el sòl una imatge de càmera de seguretat, fent referència al control per videovigilància d’accés al casc històricartístic que es realitza a vehicles no autoritzats pel ‘passe veí’. De la mateixa manera, també s’han instal·lat diversos senyals en tot el municipi que limiten la velocitat a 20 km/h, com al carrer la Font o davant del CEIP Sant Miquel, on també s’ha senyalitzat com a zona escolar.

D’una altra banda, en l’encreuament entre l’avinguda Fabián Ribes i l’avinguda Sant Miquel, davant de la Plaça Ventorrillo, s’ha instal·lat un senyal que delimitarà el pas de caravanes cap al nucli antic. En aquesta mateixa zona s’ha millorat la indicació cap a l’eixida del municipi, concretament cap a la circumval·lació de la CV-160 i la Cooperativa Sant Isidre de Vilafamés. Per últim, en el carrer Cementeri s’ha instal·lat un senyal que prohibirà el gir directe cap al carrer Sant Antoni.

Vilafamés adequa les palmeres del nucli

L’Ajuntament de Vilafamés ha activat diferents tasques de neteja i embelliment sobre les palmeres ubicades en la plaça Ferrer Forns, en la Biblioteca Municipal i en el carrer Sant Antoni. S’ha realitzat mitjançant treballs en vertical amb operaris i maquinària especialitzada. A més, l’adequació de les palmeres, que es troben enmig d’un dels nuclis socials del municipi, permet guanyar en seguretat davant la caiguda freqüent de palmes i dàtils. Per un altre costat, s’ha netejat la plaça Ferrer Forns amb tractament d’hidronetejadora per eliminar les restes de fruits caiguts. L’acció duta a terme també comprén els treballs en vertical sobre el monumental om de la Biblioteca Municipal, en l’avinguda Barceló. Un projecte de sanejament i seguretat que ajuda a embellir la imatge general de Vilafamés.

Vilafamés licita la instal·lació de càmeres per a controlar el trànsit en el nucli antic

L’Ajuntament de Vilafamés ha publicat la licitació de la instal·lació de càmeres de control de trànsit per a accedir al nucli antic de Vilafamés. El projecte està inclòs dins del Pla de Mobilitat dut a terme pel consistori, que tracta de reduir el trànsit present en el casc historicartístic i millorar la mobilitat tant per als vianants com dels vehicles, ja sigui dels seus habitants com de la multitud de turistes que visiten el municipi cada any. El contracte està valorat en 50.000 euros, i comprèn la instal·lació de 3 punts de control d’accés així com la seva senyalització. Totes les empreses interessades en el realitzar el projecte disposen fins al 15 de desembre per a presentar la seva sol·licitud en el Perfil del Contractant del consistori.

Les càmeres se situaran en les entrades dels carrers Barceló, Paseo i Sant Antoni. El termini de treballs previstos per a la instal·lació és d’1 mes. El Pla de Mobilitat de Vilafamés comprèn la regulació del trànsit rodat en el centre històric i la delimitació d’accessos a ús exclusiu de vehicles autoritzats. Durant aquest any, el consistori ha concedit passes fixos, per a veïns residents a Vilafamés, i temporals que ha permès crear una base de dades amb la qual treballaran les càmeres. El control que fins ara estava realitzant la Policia Local serà realitzat, pròximament, per aquesta nova tecnologia.

Vilafamés millorarà la seguretat del conjunt històric

L’Ajuntament de Vilafamés té prevista la col·locació de passamans i baranes per a millorar la comoditat i accessibilitat a zones concretes del nucli antic de la localitat.

Quant als passamans i baranes, aquests hauran de ser resistents, ergonòmics i còmodes. Així mateix, la forma, els materials i colors han de ser concordes a les característiques constructives del conjunt històric, de manera que l’impacte visual sobre el patrimoni local siga mínim. També és important que la seua conservació, neteja i manteniment siguen senzills i no es requerisquen per a la seua neteja productes perjudicials per al medi ambient; que part del material utilitzat procedeix del reciclatge i, com no, que siguen segurs per a l’ús continuat de centenars de persones.

Indicar que, en cas de ser necessari, també s’actuarà sobre les escales modificant espais i esglaons per a la seua correcta utilització i seguretat. Sempre de manera puntual i sense afectar el conjunt històric.

Les escales sobre les quals es treballarà són: la connexió de la plaça de l’Ajuntament i el carrer Botera; la connexió del carrer Paseo i l’avinguda Juan Barceló; la connexió del carrer Botera i el carrer Mesón; carrer Botera; la connexió del Carrer Mesón i escala del Carrer Pilar; carrer Pilar; carrer Descansador i Sant Ramón; les connexions entre els carrers Sant Ramón i Portalet; i l’escala del carrer Sant Ramón.

Vilafamés cobrirà els esdeveniments organitzats en el municipi amb el servei d’ambulància

L’Ajuntament de Vilafamés continuarà prestant cobertura sanitària a tots els esdeveniments de les associacions i organitzacions locals, protegint la salut de les persones assistents i les possibles eventualitats que puguen esdevindre. El consistori ha llançat públicament la licitació de la prestació del servei d’ambulància. Així, es regula, per primera vegada, un servei que es desenvolupa de forma continuada, d’ací la necessitat de licitar l’activitat, i que és vital per al correcte desenvolupament de l’agenda social i cultural de Vilafamés. De fet, funcionarà per a totes aquelles activitats socials, culturals, esportives i de festejos organitzades a Vilafamés, també les creades per les diferents regidories de l’Ajuntament o amb participació durant els pròxims dos anys i les possibles pròrrogues.

Es tracta d’un servei nou, ja que no existia anteriorment, i la contractació estava en extrajudicials. A pesar que aquest servei s’ha estat realitzant des de fa anys, aquesta és la primera regulació que s’efectua mitjançant licitació. La finalitat és cobrir les possibles necessitats d’atenció sanitària inicial i d’urgència en el desenvolupament dels esdeveniments previstos, així com els trasllats que pogueren necessitar-se als centres hospitalaris. Totes aquelles persones i empreses interessades en la licitació poden informar-se de les condicions del contracte en la Seu Electrònica del consistori.

Vilafamés adequarà el parc infantil de la Tanca amb el Pla 135 de la Diputació

L’Ajuntament de Vilafamés millorarà les instal·lacions del parc infantil de la Tanca, lloc de reunió de famílies i xiquets degut a les seues instal·lacions d’esbarjo i la seua situació central al poble, a partir de les subvencions obtingudes pel Pla 135 de la Diputació de Castelló mitjançant el qual s’invertirà 85.000 euros. El projecte d’adequació, que ha sigut redactat per l’arquitecta municipal, es deu a la progressiva deterioració dels seus elements pel seu ús i el pas del temps, condicionants de que algunes parts, com les llosetes de cautxú antiimpactes, hagen perdut propietats.

D’aquesta manera, l’adequació permetrà renovar el parc infantil no sols amb l’adequació dels elements actuals, sinó també amb la incorporació d’elements de joc destinats a les diferents franges d’edats, mobiliari de joc de 0 a 3 anys, grups d’elements de 3 a 12 anys i taula de ping pong per a edats adultes. A més, també s’inclouen zones de descans per a majors amb taules de pícnic i altres mobiliaris urbans i la reforma dels paviments de la zona. Així, tot l’àrea d’influència dels elements de joc i esbarjo estarà revestit amb sòl antiimpacte per a garantir la seguretat dels usuaris i usuaris. La Tanca també tindrà espais dedicats a la jardineria.

El termini d’execució de l’obra s’estima en 2 mesos, mentre que els treballs són previsibles de realització a final d’aquest mateix any.