Dos informes negatius de la Generalitat dificulten les plantes solars projectades a Vilafamés

– Tant el consistori com la plataforma ‘La Terra, Casa Nostra’ continuen lluitant per a la paralització d’ambdós construccions

Dos projectes d’instal·lació de plantes solars fotovoltaiques al terme municipal de Vilafamés han rebut informes negatius que dificultarien la seua construcció en vistes que resulten incompatibles a efectes d’integració territorial i paisatgística, ja que no respecten cap criteri adient a eixes normes. L’informe emés per la Direcció General de Política Territorial i Paisatge, pertanyent a la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat de la Generalitat Valenciana, fa referència a la planta solar fotovoltaica ‟Valentia Edetanotum FV1″ que utilitza 462 hectàrees de sòl del pla de Vilafamés per ubicar les mateixes plaques; i a la planta solar “Valentia Edetanotum FV19” que ocuparia gran part del terme municipal per construir la línia d’evacuació de l’electricitat generada, sobretot, al terme de les Useres i que es conduiria fins a Betxí.

L’Ajuntament de Vilafamés, amb el suport i l’ajuda de la plataforma ‘La Terra, Casa Nostra’, va redactar unes al·legacions a les quals 1600 persones es van adherir amb la seua firma. Unes altres 1600 persones van redactar les seues pròpies al·legacions als projectes fotovoltaics.

Així doncs, els informes negatius s’entenen des del municipi com una nova ferramenta per frenar i paralitzar les plantes solars que especulen amb les terres de Vilafamés i dels pobles veïns. Tot i que la dictamen realitzat des de València no és vinculant, les decisions i raons esgrimides s’han de tindre en compte per a pròximes valoracions que anul·len la substitució d’arbres i terres conreades per plaques solars i línies d’evacuació.

Vilafamés es mou contra les megaplantes fotovoltaiques

La setmana passada a Vilafamés es va realitzar una sessió informativa sobre els projectes de megaplantes fotovoltaiques que es volen desenvolupar en el terme municipal local i en els dels pobles veïns comarcals. Davant la preocupació que desperta el tema entre el veïnat de Vilafamés, l’assistència a l’espai cultural Quatre Cantons va ser massiva. Els participants van explicar els projectes que afectarien negativament tant des del punt de vista paisatgístic com cultural i socialment en una zona de conreus que continuen actius.

A més, es va informar de totes les vies i recursos administratius que s’han estat realitzant per part del consistori local. Aquests consoliden una postura ferma en contra d’unes megaplantes fotovoltaiques que afectarien la natura de Vilafamés i de la comarca. En un primer moment es va suspendre l’atorgament de llicències urbanístiques per a la instal·lació de plantes fotovoltaiques i ara s’ha regulat l’ordenament del Pla General d’Ordenació Urbana per restringir la seua instal·lació. En la sessió van participar Maria Sànchez Murciano, ambientòloga; Cinta Moliner Barreda, membre de l’Associació Nostra Terra de Les Coves de Vinromà; Salvador Bosch, de l’Unió de Llauradors i Ramaders; i Antonio Agost, arquitecte redactor de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Vilafamés per a regular la instal·lació de plaques fotovoltaiques.

Vilafamés diu ‘No’ a la ‘MAGDA’

– Es presenten al·legacions basades en l’impacte social, econòmic i turístic negatiu per a la localitat

L’Ajuntament de Vilafamés ha publicat les seues al·legacions en contra del Projecte de planta solar fotovoltaica MAGDA i la seua infraestructura d’evacuació a la província de Castelló. El mes de febrer passat, en ple extraordinari municipal i per unanimitat dels seus membres, ja es va suspendre la concessió de llicències urbanístiques per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques, solars i eòliques en tota la zona del Pla de Vilafamés, amb la finalitat d’iniciar els tràmits per a la revisió, estudi i modificació de la mateixa normativa urbanística. Ara, l’Ajuntament presenta més raons per a encarar la desestimació del projecte ‘MAGDA’ de 150 MWp / 127,8 MWn d’acord amb els informes negatius de l’Enginyer Municipal, de l’Arquitecta Municipal i de l’Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local en ser negatiu per als sectors productius agrícoles i ramaders, així com per al desenvolupament rural i per al sector turístic-patrimonial.

L’informe negatiu de l’Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local, sobre la base de la línia d’evacuació derivada de la planta fotovoltaica ‘MAGDA’, destaca l’impacte a l’economia i sector agrari local. Gran part de les terres estan destinades a l’agricultura de diferents arbres fruiters, olivars o hortalisses, així com a la ramaderia bovina, porcina, caprina i ovina. És a dir, un sector productiu en ple funcionament que destruiria ocupacions i reduiria dràsticament el creixement econòmic del poble.

Des d’un altre punt de vista, el llegat patrimonial i la riquesa paisatgística de la localitat es veurien afectades per la instal·lació del projecte fotovoltaic. Aquestes consideracions han valgut perquè Vilafamés ostente reconeixements com a conjunt Bé d’Interés Cultural, l’estatus de Municipi Turístic des del 2000 o la seua estreta vinculació amb Los Pueblos Más Bonitos de España. Així, el flux turístic que visita anualment la localitat podria veure’s danyat, ferint també al sector d’oci, restauració i serveis de la localitat i totes les ocupacions i famílies que viuen d’això.

Una part de les al·legacions presentades pel consistori busca que es desestime l’avantprojecte presentat per la mercantil interessada en la construcció del parc per mancar d’informació bàsica i necessària. Basat en l’informe desfavorable del Tècnic Enginyer Municipal, s’indica que la documentació presentada per a la construcció de la megaplanta presenta defectes de forma en tant que no ha sigut subscrita mitjançant signatura digital, contrari al dictat en la Llei de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. A més, no consta el Col·legi Professional de l’autor de l’informe. D’aquesta manera, tampoc s’indica l’altura dels suports ni en l’Avantprojecte ni en la Separata corresponent a l’Ajuntament de Vilafamés. Al seu torn, no s’aporten plans a escala adequada en el traçat pel terme municipal de Vilafamés, sent pràcticament impossible la distinció del número de suport de la línia en el pla.