juego lucky jet
agropacifico.mx

L’Ajuntament de Vilafamés ha aprovat un pressupost per valor de 48.344’96 euros per a la millora de l’evacuació d’aigües pluvials del Camí del Pou a la Sabatera. La finalitat del projecte és millorar i adequar el tram de camí el marge del qual està deteriorat pel pas de l’aigua i, en conseqüència, afecta a l’estat de la calçada en temporals i pluges i posa en perill els vehicles que circulen per la via. Una empresa local s’encarregarà de realitzar l’actuació, després de l’oferta pública presentada pel consistori.

El camí rural que es pretén condicionar dona servei a explotacions agropecuàries i és molt utilitzat per part dels agricultors, ramaders i veïns de Vilafamés. Per això, les actuacions a realitzar parteixen del desbrossament i neteja de la séquia i el marge del camí contigu, retirant la vegetació existent per a millorar la fluïdesa de l’aigua en casos de pluja. A continuació, es refinarà i reperfilarà la séquia, amb excavació i/o farcit en les zones on siga necessari. Finalment, es col·locarà una vorada com a separació i protecció entre el camí i la séquia.

El termini d’execució d’aquesta actuació és de tres mesos, i s’estima iniciar les operacions a la fi d’octubre. Així doncs, amb la present actuació no s’afectarà ni al trànsit, ni al drenatge de la carretera ni tampoc canviarà la rasant del camí.