Vilafamés arregla 3.000 metres de camins rurals

L’Ajuntament de Vilafamés, en la seva línia de treball per a millorar les connexions de vials, carrers i camins, ha condicionat 1.800 metres del camí Coll de Fenosa i altres 1.200 de la Bassa de les Oronetes. Una actuació molt necessària a causa del mal estat en el qual es trobaven. Els treballs han consistit, principalment, en eliminar barreres en el ferm, com a roques, amb maquinària específica i aplanar els vials per a la correcta circulació.

Vilafamés adjudicarà per 225.000 euros un nou projecte de condicionament de camins rurals

L’Ajuntament de Vilafamés, després de les ofertes rebudes per diverses empreses, adjudicarà en els pròxims dies, a l’empresa Becsa SA., el paquet de treballs mitjançant els quals es condicionaran diversos camins rurals del terme municipal. El contracte ascendeix fins als 225.605,59 euros, sufragats totalment pel consistori. Després de l’oferta pública licitada, l’empresa s’encarregarà de pavimentar trams de camins amb terres pròpies del terreny i d’adequar correctament uns altres ja asfaltats que ara es troben amb clots.

Els camins inclosos en aquest projecte de condicionament són un tram del Cami Clotxes, el Camí del Mas de Medall, el Camí de la Foia, el Camí Vell de la Barona i de la Vinyasa a Cascalls, la senda Mas Nou al Cami Reial i la senda del Pou. Aquests camins donen servei a multitud d’explotacions agropecuàries, així com a masies o finques. Es tracta de vials utilitzats diàriament per a donar servei al sector agrari i veïnat en general del municipi.

Vilafamés ha invertit durant els dos últims anys més d’1.300.000 euros per a aconseguir millorar gran part de la xarxa de camins de Vilafamés que donen accés a propietats, finques i cultius de veïns i veïnes. Plans estratègics per als anys vinents que retornen a la xarxa de camins el seu fonamental paper a l’hora de vertebrar el territori en el terme municipal.

Vilafamés licita per 240.000 euros un projecte de condicionament de camins rurals

L’Ajuntament de Vilafamés ha publicat la licitació oberta i pública d’un nou projecte de condicionament de camins rurals amb un contracte valorat en 239.570’15 euros. Les empreses interessades tenen temps fins al 5 de desembre per a presentar les seues sol·licituds en el Perfil del Contractant del consistori. El paquet de treballs inclou pavimentar trams de camins amb terres pròpies del terreny i adequar correctament uns altres ja asfaltats que ara es troben amb clots.

El projecte es finança totalment amb fons municipals. El paquet de camins inclosos en el projecte són el Camí de les Clotxes, el Camí del Mes de Medall, el Camí de la Foia, la senda del Mas Nou al Camí Reial, la senda del Pou i el Camí Vell de la Barona. El temps estimat de les obres és de 3 mesos.

Els camins rurals que es pretenen condicionar donen servei a multitud d’explotacions agropecuàries, així com a masies que es troben en els voltants d’aquests. Es tracta de camins molt utilitzats diàriament per a donar servei al sector agrari i veïnat en general del municipi. A més, estan situats en zones amb un alt valor paisatgístic que combina les nombroses parcel·les d’explotació agrícola juntament amb zona natural de pinedes.

Vilafamés destina altres 240.000 euros en el condicionament de camins rurals

– Entre el 2021 i el 2022 s’ha invertit 1.300.000 euros en diversos projectes de condicionament

L’Ajuntament de Vilafamés ha preparat un altre projecte per a adequar diversos camins rurals del terme municipal. Aquest, valorat en 239.570,15 euros, se suma a la inversió prèvia realitzada pel consistori durant el 2021 i el 2022, que juntes suposen un import d’1.300.000 euros. Amb aquesta nova planificació serien sis els grans plans creats pel consistori, amb l’objectiu de millorar gran part de la xarxa de camins de Vilafamés que donen accés a propietats, finques i cultius de veïns i veïnes.

Pel que respecta a aquest nou projecte, les millores realitzades es financen totalment amb inversió municipal. Els camins afectats són un nou tram del Camí de les Clotxes, el Camí del Mas de Medall, el Camí de la Foia, la Senda del Mas Nou al Camí Reial, la Senda del Pou, el Camí Vell de la Barona i el Camí de la Vinyasa a Cascalls. Els treballs a realitzar consistiran a pavimentar trams de camins que actualment estan sense pavimentar. Es treballarà amb terres pròpies del terreny i s’adequaran altres camins ja asfaltats, que presenten clots i es troben en un estat deficient. El temps estimat d’actuació és de 3 mesos. El consistori llançarà pròximament el paquet de treballs a licitació.

A l’abril va finalitzar el primer dels projectes d’adequació. D’altra banda, el consistori ha sol·licitat una subvenció europea amb la qual es preveu finançar un projecte més d’adequació i millora de camins, el qual arredoneix una campanya d’obres que redissenyarà la històrica xarxa rural de Vilafamés.

Vilafamés inverteix 50.000 euros per a millorar l’evacuació d’aigües d’un camí rural

L’Ajuntament de Vilafamés ha aprovat un pressupost per valor de 48.344’96 euros per a la millora de l’evacuació d’aigües pluvials del Camí del Pou a la Sabatera. La finalitat del projecte és millorar i adequar el tram de camí el marge del qual està deteriorat pel pas de l’aigua i, en conseqüència, afecta a l’estat de la calçada en temporals i pluges i posa en perill els vehicles que circulen per la via. Una empresa local s’encarregarà de realitzar l’actuació, després de l’oferta pública presentada pel consistori.

El camí rural que es pretén condicionar dona servei a explotacions agropecuàries i és molt utilitzat per part dels agricultors, ramaders i veïns de Vilafamés. Per això, les actuacions a realitzar parteixen del desbrossament i neteja de la séquia i el marge del camí contigu, retirant la vegetació existent per a millorar la fluïdesa de l’aigua en casos de pluja. A continuació, es refinarà i reperfilarà la séquia, amb excavació i/o farcit en les zones on siga necessari. Finalment, es col·locarà una vorada com a separació i protecció entre el camí i la séquia.

El termini d’execució d’aquesta actuació és de tres mesos, i s’estima iniciar les operacions a la fi d’octubre. Així doncs, amb la present actuació no s’afectarà ni al trànsit, ni al drenatge de la carretera ni tampoc canviarà la rasant del camí.

Vilafamés amplia el projecte de millora de camins rurals amb la petició de dues subvencions

– Provenen dels fons europeus i de la Generalitat Valenciana, i juntes tenen un valor de 434.000 euros

L’Ajuntament de Vilafamés continua treballant en la millora del conjunt dels camins rurals que configuren el seu terme municipal. Per a això, als diferents projectes acabats i als ja adjudicats per a les pròximes obres se’ls poden sumar dos més que arredoniran el treball fet fins hui. El consistori ha sol·licitat dues subvencions per a finançar les actuacions de millora. La primera prové dels fons europeus React-EU, amb un pressupost plantejat per a subvencionar de 271.350, 35 euros; la segona ajuda ha sigut llançada per la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica de la Generalitat Valenciana, a la qual s’ha presentat un pressupost de 163.114, 50 euros. Amb aquesta redacció de projectes i el seu lliurament a les diferents administracions serien cinc els projectes creats pel consistori, amb un valor general superior al milió d’euros.

Pel que respecta a la subvenció europea, els camins que entren dins del paquet de treballs són un tram del Camí de les Clotxes, el camí del Camí Cabanes a la partida de les Alous, el Camí al Racó de Rata i el camí fins a la Senda del Terrer Blanc. D’altra banda, el paquet de camins inclosos en la subvenció de la Generalitat són un altre tram del Camí de les Clotxes, el Camí del Mas de Medall, el Camí de la Foia, la senda del Mas Nou al Camí Reial, la senda del Pou i el Camí Vell de la Barona. Els treballs a realitzar consistiran en pavimentar trams de camins amb terres pròpies del terreny i s’adequaran uns altres ja asfaltats, que presenten clots i es troben en un estat deficient.

Els camins rurals que es pretenen condicionar donen servei a multitud d’explotacions agropecuàries, així com a masies que es troben en els voltants d’aquests. Cal destacar que l’Ajuntament de Vilafamés ha sol·licitat aquesta ajuda per a poder adequar aquests trams perquè es tracta de camins molt utilitzats diàriament per part dels agricultors, ramaders i veïns en general. Ara per ara, l’Ajuntament de Vilafamés ja ha executat un projecte per valor de 178.000 euros, mentre que dos més han sigut adjudicats a una empresa que ja està treballant en els paquets per un valor de 450.000 euros entre tots dos.

Un milió d’euros d’inversions a Vilafamés en 2021

L’any 2021 serà recordat a Vilafamés per la posada en marxa de diversos projectes municipals claus per al futur de la localitat. A inicis d’any, el Pla Convivint de la Generalitat Valenciana va donar llum verda a la construcció d’un Centre de Dia a Vilafamés, un dels objectius prioritaris que l’equip de govern de la localitat es va marcar a inicis de legislatura i que permetrà a les persones majors de 60 anys gaudir d’un programa d’atenció diürna amb capacitat perquè alguns dels usuaris puguen al seu torn pernoctar. A més, el nou Consultori Auxiliar de Vilafamés també ha avançat en els tràmits durant l’estiu. L’adjudicació del servei d’arquitectura i enginyeria encarregat de la redacció dels projectes i la direcció de les futures obres va donar pas a la presentació del projecte bàsic, estat en el qual es troba actualment.

D’aquesta manera, durant l’any passat també van finalitzar diversos projectes amb fortes inversions, com els 180.000 euros destinats a la repavimentació dels carrers del barri del Ventorrillo a Vilafamés. Una suma a la qual s’han de sumar 96.000 euros per les millores efectuades en el carrer Carreró i Camí Nou. Així doncs, també va ser l’any en què s’han aprovat els projectes de millora dels camins rurals del terme municipal, valorats en un còmput global de 630.000 euros d’inversió. De moment, un projecte de 130.000 ja ha sigut adjudicat, mentre que els dos projectes restants han sigut aprovats en ple municipal i s’executaran en 2022.

En el vessant cultural, la històrica sala Quatre Cantons ha finalitzat per complet la seua transformació en centre cultural municipal, amb múltiples sales i seu l’Oficina de Turisme de Vilafamés. Així mateix, també s’ha donat solució al problema de trànsit viari pel barri antic de la localitat, a través de l’expedició dels ‘passe veí’ que assegura la fluïdesa de vehicles i la seguretat de transeünts per la zona alta. Així, l’any va acabar amb la subvenció atorgada per la Generalitat de 250.000 euros en el projecte ‘Rehabilitem llars’, que remodelarà l’edifici adjunt a l’Ajuntament amb 5 habitatges destinats al lloguer social.

Des de l’Ajuntament de Vilafamés també es van elaborar diferents licitacions públiques, a través de procediments oberts a causa dels costos dels serveis contractats. La neteja d’instal·lacions públiques, la jardineria d’espais verds del nucli urbà, la gestoria del consistori o les assegurances contractades com la responsabilitat civil o l’assegurança de vehicles són alguns dels serveis que treballen per al consistori. Contractacions públiques que també s’han vist ampliades amb la incorporació de dos auxiliars d’administració a partir de subvencions de LABORA.

D’igual manera, el 2021 també ha sigut un any complicat per als negocis i empreses locals per la pandèmia. Per això, les diferents línies d’ajudes econòmiques llançades per la Generalitat Valenciana i l’Ajuntament de Vilafamés han repartit 110.000 euros per a reflotar i estimular l’economia local. En concret, l’última línia d’ajudes pròpies del consistori ha repartit 8.210 euros, mentre que la suma del Pla Resistir de la Generalitat Valenciana ascendeix a 17.800 euros.

El ple de Vilafamés aprova una inversió de 500.000 euros per a la repavimentació dels camins rurals

El ple municipal de Vilafamés ha aprovat la posada en marxa de l’històric projecte de repavimentació dels camins rurals del terme municipal de la localitat, que en la seua globalitat està valorat en més de 600.000 euros. En el ple s’ha ratificat un paquet de treballs valorat en 500.000 euros, corresponents a vies i camins d’ús principal. En ser aquest un projecte que supera el 10% del pressupost municipal anual, establit en 2.700.000 euros, el ple municipal ha d’aprovar, per llei, la seua posada en marxa. La posterior licitació dels treballs també haurà de ser aprovada per ple, a causa de la gran envergadura de la inversió realitzada.

Camí de Vilafamés.

Les obres consisteixen en el condicionament de diversos trams de camins públics que presenten desperfectes en la calçada, així com desbrossament i neteja en els marges de camins que ho necessiten. L’actuació general està dividida en dos paquets de treball: el primer que ha sigut aprovat en ple, i el segon destinat per a 2022 per a camins i vies secundàries del terme municipal. Al seu torn, el primer paquet està partit en dos lots diferents per decisions tècniques: el lot 1 correspon amb 8’665 km de trams dels camins Camí Montalba, Camí Cabanes, Camí de les Clotxes a la Emperadora, Camí dels Estrets, Camí Useres, Senda de les Clotxes, Camí dels Estrets a la Basseta i Camí del Clotàs; mentre que el lot 2 correspon amb 5’011 km a altres trams dels camins Camí Montalba, Camí Cabanes i Camí de les Clotxes a la Emperadora.

Camí de Vilafamés.

Vilafamés licita el primer projecte de condicionament de camins rurals

L’Ajuntament de Vilafamés ha publicat la licitació de la primera part de l’històric projecte de millora i condicionament del ferm dels camins rurals del terme municipal, que en el seu conjunt supera els 600.000 euros. Aquesta primera licitació fa referència a un paquet de treballs que efectuarà millores en 2,811 km de paviment dividit en actuacions sobre Camí a l’Escola del Caragol, Camí de les Canals, Camí dels Alous i diferents trams més del Camí Useres. El pressupost global d’aquesta licitació ascendeix a 130.500, 98 euros. Les empreses poden presentar la seua sol·licitud fins al pròxim 25 de novembre, en un procediment obert en el Perfil del Contractant al qual està subscrit el consistori.

L’envergadura d’aquest projecte és històrica per a Vilafamés per la considerable inversió destinada al bon estat dels camins que configuren el terme municipal. El termini de realització de treballs s’estima en 2 mesos, amb treballs simultanis en els diferents trams de vials assenyalats. Els treballs a realitzar contemplen actuacions com a desbrossament, ubicació de pals indicadors del camí, reparació de murs de maçoneria, poda d’alguns arbres i compactació i regularització del terreny. Pròximament es llançaran a licitació les següents parts del projecte global, que assegurarà a Vilafamés una xarxa de camins rurals estable i fiable per als pròxims anys.

Vilafamés destinarà 630 mil euros al condicionament i millora dels seus camins rurals

L’Ajuntament de Vilafamés ha preparat un històric projecte de millora i condicionament del ferm dels camins rurals del terme municipal, el primer pla d’aquesta envergadura per al consistori de la localitat que suposarà una inversió pròxima als 630 mil euros. Les obres consisteixen en l’adequació de diversos trams de camins públics, dividits en dos paquets de treball. El primer, que s’iniciarà pròximament, està valorat en una xifra superior a 500 mil euros que corresponen a vies i camins d’ús principal; el segon paquet, destinat per al 2022 i del qual s’està preparant la redacció del projecte, correspon a les vies secundàries del terme municipal i complementaran els treballs realitzats anteriorment.

Així doncs, per a finals d’aquest mateix any s’emprendrà el primer paquet de treballs, que alhora es divideix en dos lots diferents. En el primer lot s’adequaran 8’665 km, compresos per trams del Camí Useres, el Camí del Clotàs, el Camí dels Estrets, el Camí dels Estrets a la Basseta i la senda de les Clotxes; mentre que el segon lot, amb 5’011 km de trams, correspon al Camí a Montalba, el Camí de les Clotxes a l’Emperadora i el Camí Cabanes. En aquests camins es realitzaran pròximament les tasques de manteniment i adequació per a la correcta i segura circulació per aquestes vies, caracteritzades per un major trànsit agrari.

En les vies esmentades es reasfaltarà per a eliminar les imperfeccions existents i assegurar durant molts anys el seu bon estat. En les vies on actualment no hi ha asfalt es faran tasques de millora amb altres materials semblants que asseguren la seua fermesa amb resultats similars. El projecte preparat es llançarà a licitació pròximament i els treballs començaran abans de finals d’any.

A més, el consistori ha preparat un tercer projecte valorat en 130 mil euros que incideix directament sobre camins en mal estat, atés el Pla Director elaborat en 2018 i que efectuarà millores en 2,811 km de paviment dividit en actuacions sobre el Camí a l’Escola del Caragol, Camí dels Canals, Camí dels Alous i diferents trams més del Camí Useres.

L’objectiu final d’aquesta gran inversió és garantir una circulació segura pels camins del terme municipal, i que Vilafamés compte amb una xarxa de comunicació estable i fiable per als pròxims anys.