juego lucky jet
agropacifico.mx

L’Ajuntament de Vilafamés ha anunciat l’ampliació del termini per a sol·licitar les ajudes del Pla Resistir per a pal·liar pèrdues derivades de la pandèmia de Covid-19. Així, el nou termini finalitzarà el 30 de novembre. L’ampliació del termini deriva d’una subvenció de la Diputació de Castelló del Pla Reactivem Castelló-empreses. D’aquesta manera, podran presentar la sol·licitud totes aquelles microempreses amb un màxim de 10 treballadors i persones autònomes l’activitat laboral de les quals figure en les bases de la convocatòria, sempre que no hagen sigut beneficiàries d’aquestes mateixes ajudes anteriorment. Només poden presentar-se aquelles persones autònomes o microempreses donades d’alta en l’Impost d’activitats econòmiques al municipi (o exemptes d’ell) i amb domicili fiscal a Vilafamés.

Així, són subvencionables les despeses corrents de l’activitat, enteses com aquelles periòdiques i indispensables per al desenvolupament i manteniment de l’activitat, així com vinculades al local comercial on es duu a terme l’activitat.

La quantitat màxima que podrà rebre cada beneficiari serà de 2.000 euros, la qual s’incrementarà en 200 euros per cada persona treballadora afiliada a la Seguretat Social a data del 31 de desembre de 2020.

Totes les bases de la convocatòria poden consultar-se a la pàgina web de l’Ajuntament de Vilafamés.