Vilafamés amplia fins al 30 de novembre el termini per a sol·licitar les ajudes del Pla Resistir gràcies al Pla Reactivem Castelló-empreses de la Diputació de Castelló

L’Ajuntament de Vilafamés ha anunciat l’ampliació del termini per a sol·licitar les ajudes del Pla Resistir per a pal·liar pèrdues derivades de la pandèmia de Covid-19. Així, el nou termini finalitzarà el 30 de novembre. L’ampliació del termini deriva d’una subvenció de la Diputació de Castelló del Pla Reactivem Castelló-empreses. D’aquesta manera, podran presentar la sol·licitud totes aquelles microempreses amb un màxim de 10 treballadors i persones autònomes l’activitat laboral de les quals figure en les bases de la convocatòria, sempre que no hagen sigut beneficiàries d’aquestes mateixes ajudes anteriorment. Només poden presentar-se aquelles persones autònomes o microempreses donades d’alta en l’Impost d’activitats econòmiques al municipi (o exemptes d’ell) i amb domicili fiscal a Vilafamés.

Així, són subvencionables les despeses corrents de l’activitat, enteses com aquelles periòdiques i indispensables per al desenvolupament i manteniment de l’activitat, així com vinculades al local comercial on es duu a terme l’activitat.

La quantitat màxima que podrà rebre cada beneficiari serà de 2.000 euros, la qual s’incrementarà en 200 euros per cada persona treballadora afiliada a la Seguretat Social a data del 31 de desembre de 2020.

Totes les bases de la convocatòria poden consultar-se a la pàgina web de l’Ajuntament de Vilafamés.

Autònoms i microempreses de Vilafamés reben les ajudes del Pla Resistir

L’Ajuntament de Vilafamés ha donat principi al repartiment de les ajudes del Pla Resistir destinat a persones autònomes i microempreses de fins a deu treballadors que hagen sofert els efectes de la COVID-19. Indicar que, fins avui, les ajudes han estat concedides a 9 persones autònomes i a 3 microempreses. Així mateix, s’estan realitzant els tràmits de lliurament a altres 4 persones autònomes i 1 comunitat de béns.

Recordar que Vilafamés compta amb 70.195 euros del Pla Resistir, derivats d’aportacions del mateix Ajuntament de Vilafamés, la Diputació de Castelló i la Generalitat Valenciana. Segons va avançar fa diversos dies l’alcalde, Abel Ibáñez, “en cas que existisca excedent després de tramitar totes les peticions a les ajudes la intenció de l’Ajuntament és destinar aquesta quantitat a ajudar als sectors més afectats del municipi, com aquell dedicat a la ramaderia de caps de bestiar braus”.

Vilafamés ajuda a autònoms i microempreses amb 70.195 euros del Pla Resistir

L’Ajuntament de Vilafamés compta amb 70.195 euros per a ajudar a autònoms, autònomes i microempreses afectats per la crisi de la Covid19. Aquesta quantitat, corresponent al Pla Resistir Ajudes Parèntesis de la Generalitat Valenciana, compta amb aportacions de la mateixa Generalitat, la Diputació de Castelló i l’Ajuntament de Vilafamés.

La quantitat màxima que podrà rebre cada persona autònoma o microempresa serà de 2.000 euros. Així mateix, aquesta quantitat s’incrementarà en 200 euros per cada persona treballadora afiliada a la Seguretat Social a data de 31 de desembre de 2020 de les microempreses i persones autònomes treballadores. Els sectors que puguen optar a les ajudes figuren en l’Annex I de la present convocatòria en la seu electrònica de l’Ajuntament de Vilafamés.

Tots aquells interessats a sol·licitar les ajudes poden fer-ho fins al 30 maig. L’alcalde de Vilafamés, Abel Ibáñez, ha indicat que, “en cas que existisca excedent després de tramitar totes les peticions a les ajudes la intenció de l’Ajuntament és destinar aqueixa quantitat a ajudar als sectors més *efectados del municipi, com aquell dedicat a la ramaderia de caps de bestiar braus”.