Els treballs mitjançant els quals es repararan íntegrament els vials que conformen el polígon industrial ‘La Emperadora’ de Vilafamés ja han començat. Per a l’actuació s’invertiran més de 130.000 euros. En el paquet de treballs es comprén la substitució de les trapes dels pous de registre, la neteja dels marges dels vials i la retirada de graves residuals de la calçada. Es prega precaució a veïnat i personal del polígon a l’hora de circular pel polígon.

El projecte llançat des de l’administració local cerca potenciar la competitivitat del polígon industrial i de les empreses allí radicades. Les obres donaran una solució definitiva al constant pas de trànsit pesat i es millorarà la seguretat tant de conductors com de vianants. Aquest paquet de treballs s’inclou dins d’un pla integral de potenciació de ‘La *Emperadora’, juntament amb millores com la construcció d’un accés directe a la CV-15, el canvi de lluminària a tipus LED, la construcció de zones verdes i de descans.