Comença la reparació dels vials del polígon industrial de Vilafamés

Els treballs mitjançant els quals es repararan íntegrament els vials que conformen el polígon industrial ‘La Emperadora’ de Vilafamés ja han començat. Per a l’actuació s’invertiran més de 130.000 euros. En el paquet de treballs es comprén la substitució de les trapes dels pous de registre, la neteja dels marges dels vials i la retirada de graves residuals de la calçada. Es prega precaució a veïnat i personal del polígon a l’hora de circular pel polígon.

El projecte llançat des de l’administració local cerca potenciar la competitivitat del polígon industrial i de les empreses allí radicades. Les obres donaran una solució definitiva al constant pas de trànsit pesat i es millorarà la seguretat tant de conductors com de vianants. Aquest paquet de treballs s’inclou dins d’un pla integral de potenciació de ‘La *Emperadora’, juntament amb millores com la construcció d’un accés directe a la CV-15, el canvi de lluminària a tipus LED, la construcció de zones verdes i de descans.

Dues empreses presenten propostes per a reparar els vials del polígon industrial de Vilafamés

L’Ajuntament de Vilafamés ja ha obert els sobres de les empreses presentades a la licitació de les obres de reparació dels vials del polígon industrial. Cal recordar que la licitació s’ha realitzat de manera pública a través de la Plataforma de Contractacions de l’Estat.

En els pròxims dies es procedirà a formalitzar i adjudicar el contracte dels treballs. Cal indicar que el còmput global de les actuacions estava valorat en 140.000 euros com a preu inicial, i que, després de l’obertura de sobres, s’ha produït una baixa en el preu d’aproximadament 8.000 euros.

El projecte de millora del parc industrial La Emperadora comprén la reparació del paviment dels vials més deteriorats, la substitució de les trapes dels pous de registre que es troben en mal estat, la neteja d’embornals, dels marges dels vials i de les graves residuals a la calçada.

Amb tot, es busca donar una solució definitiva al constant pas de trànsit pesat i, així, garantir la seguretat viària i millorar les condicions de treball dels milers de treballadors que allí exerceixen les seues funcions.

Vilafamés licita les obres de reparació dels vials del polígon industrial

L’Ajuntament de Vilafamés ha llançat a licitació el projecte amb el qual es repararà el paviment de les zones més deteriorades dels vials del parc industrial La Emperadora. En les obres també es comprén la substitució de les trapes dels pous de registre que es troben en mal estat. El conjunt de les obres tracta de donar una solució definitiva al constant pas de trànsit pesat i, així, garantir la seguretat viària i millorar les condicions de treball dels milers de treballadors que allí exerceixen les seues funcions.

Les condicions del contracte i la licitació estan publicades en el portal Contractacions de l’Estat. El còmput global de les actuacions s’ha valorat en 140.000 euros. A més de la reparació de la calçada i la substitució de trapes, també s’inclou la neteja d’embornals, dels marges dels vials i de les graves residuals en la calçada. Les empreses interessades tenen fins al 17 d’octubre per a presentar les seues sol·licituds.