Bases de la convocatòria del Concurs de disseny del nou logotip de l’Associació Cultural “La Roca”

L’objecte d’aquesta convocatòria és l’elaboració d’un logotip i imatge corporativa actualitzada i moderna de l’Associació Cultural “La Roca” que serveixi com a imatge pública diferenciada davant altres administracions, institucions i empreses, davant l’entorn social, els mitjans de comunicació i, en general, davant tota la societat…

Modificació puntual PGOU

Informació pública de la modificació puntual nº 7 del PGOU de Vilafamés


area-industrial-de-vilafames

Polígon Industrial Vilafamés

INFORMACIÓ PÚBLICA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL Nº 7 DEL PGOU DE VILAFAMÉS

El Ple de l’Ajuntament de Vilafamés, en sessió ordinària celebrada el dia 31 de març de 2016, va acordar sotmetre a exposició pública, pel termini de 45 dies, la modificació puntual número 7 del Pla General d’Ordenació Urbana de Vilafamés que té per objecte afegir a l’annex IV del PGOU que afecta a la zona d’ordenació IN2 l’ús de “indústries de fusta, suro i mobles de fusta” en la relació d’activitats incloses en l’ús I.ind.4.

La modificació proposada ha sigut redactada per l’Arquitecta Municipal i consisteix en modificació de l’ordenació detallada.

Per Acord de la Comissió d’Avaluació Ambiental, de data 9 de febrer de 2016, es va resoldre emetre Informe Ambiental i Territorial Estratègic FAVORABLE en el procediment simplificat d’avaluació ambiental i territorial estratègica de la modifcación puntual nº 7 del P.G.O.O. de Vilafamés (Castelló), d’acord amb els criteris de l’Annex VIII de la LOTUP, per no tenir efectes significatius sobre el medi ambient, corresponent continuar la tramitació de la Modificació conforme a la seua normativa sectorial.

La present exposició pública s’efectuarà mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, en el tauló d’edictes municipal i en un diari no oficial d’àmplia difusió en la localitat, i s’haurà d’inserir igualment aquest anunci en la pàgina web municipal.

Durant aquest termini podrà examinar-se la documentació en l’oficina tècnica municipal i en la pàgina web de l’Ajuntament de Vilafamés i presentar-se les al·legacions i suggeriments que es consideren oportunes.

VI Jornades del Vi i l’Oli de Vilafamés

Programació de la VI edició de les Jornades del vi i l’oli de Vilafamés, que se celebrarà els dies 9, 10 i 16 d’abril.


Programació de les Jornades:

9 d’abril – Dissabte

 • 12:00 h. Col·loqui “La influència del clima i el sól en la mateixa varietat de raïm” a càrrec dels enòlegs Carmina Sender i Tòfol Pons, propietaris de Bodegues i vinyes de Sogorb. Patrocinat per La Palera.
  A continuació tast de vins Odisea Roble i LaPerdición. Acompanyat per una degustació de tapes del restaurant La Coveta.

10 d’abril – Diumenge

 • 12:00 h. Col·loqui i presentació de les Bodegues Pitarch Garcia de Tírig a càrrec de l’enòleg Cèsar Pitarch.
  A continuació tast del vi Cabra Loca 100% merlot.Patrocinat per La Palera.

16 d’abril – Dissabte

 • 12:00 h. Col·loqui “Oli d’oliva verge extra. L´oli de qualitat” a càrrec d’Eduardo Albert Ernesto. Patrocinat per l’Oleícola del Penyagolosa. A continuació tast d’oli de l’Oleícola del Penyagolosa.
 • 19:00 h. Col·loqui “Les claus de l’enoturisme” a càrrec de Guillem Centelles i Gabriel Mayo. “Ruta del vino de Castellón” a càrrec de Teresa Prim. A continuació tast de vins Magnanimvs. Patrocinat per Bodegas y Viñedos Mayo Garcia.

17 d’abril – Diumenge

 • 12:00 h. Col·loqui a càrrec de Vicent Flor, propietari de bodegues Flor de les Useres.
  A continuació tast del vi blanc Flor de Taronger. Patrocinat per La Palera

violicartellv5definitiu

Setmana Santa 2016

Programació dels actes conmemoratius de la Setmana Santa 2016


cartell_semana_santa_2016Programació Semana Santa 2016

20 de març – Diumenge de rams
12:00 h. Benedicció de rams a la plaça de l’Ajuntament i processó. Tot seguit, missa Solemne del Diumenge de Rams

24 de març – Dijous Sant en el Sopar del Senyor
18:30 h. Celebració del Sant Sopar
19:30 h. Hora Santa davant el Monument
21:30 h. Processó del Dijous Sant

25 de març – Divendres Sant de la Passió del Senyor
00:01 h. Trencada de l’hora
11:00 h. Via Crucis (des de l’Església de l’Assumpció fins a la de la Sang)
16:00 h. Projecció de la pel·lícula “De Dioses y Hombres” a la sala Quatre Cantons
18:30 h. Oficis de Divendres Sant a la mort del Senyor
22:00 h. Processó de l’Enterrament

26 de març – Dissabte Sant de la sepultura del Senyor
10:00 h. Rés de l’Ofici de la lectura davant la Creu
21:30 h. Solemne Vetlla Pasqual

27 de març – Diumenge de Resurrecció
10:30 h. Processó de l’Encontre
11:00 h. Solemne missa de Pasqua

Jornades de les Dones

Commemoració del Dia Internacional de la Dona. Actes organitzats per als dies 11 i 12 de març de 2016

L’ajuntament de Vilafamés juntament amb altres col·lectius socials de la localitat està organitzant la commemoració del 8 de març, Dia Internacional de la Dona, a través del programa “Jornades de les Dones”, el qual es desenvoluparà entre els dies 11 i 12 de març de 2016. Els actes programats començaran el dia 11 a les 18:00 h. amb l’exposició “Dones. Entrant al Museu”, que tindrà lloc en el MACVAC Museu d’Art Contemporani Vicente Aguilera Cerni de Vilafamés. Posteriorment, a les 19:30 h. es procedirà a la presentació del llibre “Ana te presta el espejo” de l’escriptora Marta Senent a càrrec de Rosalía Torrent. Aquesta activitat tindrà lloc en el local de la Associació de Mestresses l’Assumpció.

Els actes programats per al dissabte, dia 12, s’iniciaren a les 12:00 h. amb el col·loqui-tertúlia “Dones rurals habitant un món globalitzat”. La commemoració continuarà a la vesprada amb la representació de teatre íntim “De Gloria, de mujeres y de Fuertes” que tindrà lloc en una casa particular de la Plaça de la Sang.

Amb aquesta celebració, organitzada per les associacions de Mestresses de Casa i Amics del Casc Antic, es pretén commemorar la lluita de la dona per la seua participació social i visibilizar el paper de la dona en la societat rural.

cartell_general_dones

Convocatòria concurs de cartells anunciadors festes patronals 2016

L’ajuntament ha convocat el concurs de cartells anunciadors de les festes patronales 2016. Les obres podran presentar-se fins el dia 30 d’abril.


cartell_festes_2015_webBases de la convocatòria del Concurso de cartells anunciadors festes patronals 2016

1º.- Podran participar totes les persones que ho desitgen sense límit d’edat. En cas de la participació de menors d’edat, s’haurà d’aportar autorització dels pares o representant legal del menor.

2º.- La temàtica del cartell haurà de mantenir relació amb les festes de la vila. Podent-se lliurar dues obres com a màxim per participant.

3º.- El cartell haurà d’adoptar forma vertical amb una superfície de 40×56 cm. muntat sobre “cartó-ploma” o suport rígid, deixant un marge de 2 cm. en el seu contorn.

4º.- Els treballs poden realitzar-se mitjançant qualsevol tècnica.

5º-. En els originals haurà de figurar de forma visible l’escut de la Vila i la inscripció:

“FESTES PATRONALS VILAFAMÉS 2016 DEL 12 AL 21 D’AGOST”

6º.- Les obres seran originals i inèdites. Els autors seran responsables, davant l’ajuntament i enfront de tercers, del compliment de l’establit en aquestes bases. Es presentaran sense signar, adjuntant un sobre tancat en que al seu exterior figure el títol de l’obra i en el seu interior les dades de l’autor/a:

Nom i cognoms
Adreça
Edat
Telèfon de contacte

Quan el cartell estiga realitzat mitjançant alguna aplicació informàtica de disseny, s’haurà d’aportar, a més de l’original imprés, còpia en CD para la seua reproducció.

7º.- Els treballs podran ser lliurats en l’Ajuntament de Vilafamés de 9 h a 14 h fins al 30 d’Abril de 2016.

8º.- S’atorgarà un únic premi de 300 Euros. La persona premiada aportarà factura o rebut per l’import del premi que li haja sigut adjudicat. Aquest import no estarà subjecte a retenció d’IRPF d’acord amb l’article Art. 75.3 f) del RD 439/2007 en ser la base de retenció no superior a 300 euros.

9º.- Els cartells presentats s’exposaran en la Sala Quatre Cantons, els dies 6, 7 i 8 de Maig de 2016.

10º.- L’Alcalde, a proposta de la Comissió de Festes, nomenarà un jurat el fallo del qual serà inapel·lable. Aquest jurat no solament valorarà la qualitat artística del treball sinó també l’expressivitat com a anunci de les festes.

11º.- La decisió del jurat es donarà a conèixer el dia 5 de Maig de 2016.

12º.- L’Alcalde, com a òrgan competent de l’Ajuntament, adjudicarà els premis d’acord amb l’acta del jurat.

 • L’obra guanyadora no serà retornada al seu autor, cedint aquest els drets sobre el seu treball a l’ajuntament de Vilafamés.
 • Els treballs no premiats podran ser retirats pels seus autors, a partir del dia 9 de Maig.
 • La participació en el concurs implica la total acceptació de les bases anteriorment citades.
 • Els cartells no retirats en el termini d’un mes des de la finalització de l’exposició passaren a ser propietat de l’ajuntament.