Suport a la Iniciativa Legislativa Popular de Prestació de Renda Mínima

L’ajuntament va acordar el passat 3 de desembre de 2015 en ple ordinari, recolzar la Iniciativa Legislativa Popular de Prestació de Renda Mínima impulsada per CCOO i UGT.


El ple de l’ajuntament celebrat el dia 3 de desembre de 2015, va adoptar per unanimitats de tots els grups polítics el següent acord:

  1. Donar suport a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de Prestació de Renda Mínima impulsada per CCOO i UGT.
  2. Donar suport i facilitar als sindicats impulsors de la ILP el procés de recollida de signatures de les persones del municipi.
  3. Fer públic aquest acord en el municipi a través de les vies de comunicació ordinàries que disposa l’Ajuntament.
  4.  Enviar còpia d’aquest acord a la Comissió promotora de la Iniciativa Legislativa Popular de Prestació de Renda Mínima a les adreces de correu electrònic següents: politicasocial@pv.ccoo.es i psocial@pv.ugt.org

Acord, que ve motivat perquè la crisi econòmica ha posat de manifest la incapacitat que té el sistema actual de prestacions, per atendre la creixent demanda de protecció social en col·lectius que no troben una adequada cobertura en l’esquema tradicional.

La taxa de desocupació es manté al voltant del 23%, el doble si parlem de joves, i 5 milions i mig de persones que, volent treballar, no troben ocupació. Malgrat això, la taxa de cobertura s’ha reduït 24 punts percentuals (del 80% en l’inici de la crisi al 53% actual). A més, hem de tenir en compte que en el model de protecció actual, qui mai ha tingut ocupació no té dret reconegut a aquest tipus de protecció.

L’EPA arreplega un increment gradual i continuat del nombre de llars en les quals cap dels seus membres percep rendes laborals (salari, pensió, prestació per desocupació o subsidis). Actualment prop d’1,5 milions de persones estan en aquesta situació.

Al costat del col·lectiu de persones sense ingressos, s’ha identificat un altre amb ingressos molt baixos, el de “treballadors i treballadores pobres”. Són persones amb ocupació precària i sous molt baixos, que entren i ixen del mercat laboral. Per als quals, l’actual estructura de protecció social no garanteix renda suficient. L’Enquesta de Qualitat de Vida indica que un 6,2% de la població es troba en aquesta situación (2,8 milions de persones).

És, per tant, evident que necessitem reforçar el nostre sistema de protecció social tradicional, la prioritat del qual ha de ser cobrir les llacunes existents.

D’aquesta realitat naix la proposta d’ILP sobre Prestació d’Ingressos Mínims que des de CCOO i UGT es llança a l’àmbit estatal amb l’objectiu de generar una nova prestació com a dret subjectiu per a les persones més vulnerables. Una ajuda que podria beneficiar unes 240.000 persones al País Valencià i a més de dos milions en el conjunt de l’Estat.

Recollida voluminosos 2016

S’aporta calendari per a 2016 de recollida d’ensers i voluminosos

Calendari 2016 de retirada d’ensers i voluminosos.
L’ajuntament ofereix el servei de retirada d’objectes voluminosos. S’adjunta calendari del servei per a l’any 2016, amb indicació dels dies de prestació del servei de recollida. Prèviament al dia assenyalat cal comunicar a l’ajuntament la sol·licitud del servei telefonant al 964.329.001

calendario_recogida_voluminosos_2016

Andrés Tena substitueix a la ex alcaldessa Luisa Oliver com a regidor del PP

escut-vilafamesAndrés Tena Capdevila és des d’aquest dijous, 5 de febrer, nou regidor de l’Ajuntament de Vilafamés, formant part del Partit Popular (PP) en substitució de Luisa Oliver, qui havia renunciat al càrrec.

Una substitució que ha sigut substanciada en el ple ordinari celebrat per la corporació municipal en la qual s’ha fet formal aquesta substitució després de passar els corresponents tràmits burocràtics.

L’alcalde de Vilafamés, José Pons, ha volgut tenir un record a la figura de Luisa Oliver que ha sigut alcaldessa del municipi per la seua labor desenvolupada aquests últims anys en defensa de l’interès general.

Pons ha subratllat que “hem d’elogiar la labor realitzada per Luisa Oliver qui tant en els seus càrrecs d’alcaldessa com de regidor, en aquest mandat municipal, ha estat a l’altura de les circumstàncies”.

Al seu torn, la primera autoritat municipal ha tingut paraules d’ànim per a Andrés Tena qui de nou ocuparà plaça de regidor en l’Ajuntament de Vilafamés, després que fóra edil en la passada legislatura, sent Luisa Oliver, alcaldessa.

Toma de posesión de Andrés Tena.

Toma de posesión de Andrés Tena.