El projecte té coma finalitat informar i formar sobre la gestió i l’ús tradicional de l’aigua a les nostres terres. Així com crear una conciència de que l’aigua, un bé limitat, pot ser utilitzada de diferents maneres, per tal de treure’n el major partir; tal i com s’ha fet des de l’antigor amb aquestes fonts. Tot això en uns paratges d’elevat interés florístics i paisatgístic.

Per a la qual cosa, s’han dissenyat dos itineraris de tipus paisatgístics. En cada itinerari, se estudian la senyalització i els pannells informatius més adients, així com el lloc on s’haurien d’ubicar. A més s0han elaborat dues Guies Didàctiques, una per a cada itinerari, dirigida a alumnes d’educació primària i primer cicle de l’ESO. Cada guia va acompanyada del corresponent Quadern o Guia del Professor, on s’expliquen més àmpliament les diferents activitats que han de realitzar els alumnes. Tot i tenint en compte, que la guia es tracta tan sols d’una eina de treball que pot modificar-se i adaptar-se a les diferents circumstàncies pedagògiques.

Itineraris Paisatgístics:

Itinerari Paisatgístic: La Font de les Piques

Guia Didàctica

Guia Didàctica – Quadern del Professor

Itinerari Paisatgístic: La Font de la Penella

Guia Didàctica

Guia Didàctica – Quadern del Professor