Vilafamés contracta una empresa de neteja per als edificis municipals

L’Ajuntament de Vilafamés ha contractat els serveis d’una empresa de neteja que es dedicarà a la cura dels edificis municipals mitjançant un procediment obert per a totes les empreses interessades, amb la finalitat que veïns i veïnes puguen utilitzar els espais públics satisfactòriament, al mateix temps que es garantisquen les condicions higièniques respectant el medi ambient. Així doncs, el paquet de serveis consta de dos lots diferenciats quant a edificis per tractar. Els serveis prestats per al Lot 1 van començar ahir dimecres 1 de setembre, i es vincula amb la neteja dels edificis del CEIP Sant Miquel, el local de l’“Escola Matinera” i el Pavelló Esportiu Municipal. Pel que respecta al Lot 2, els serveis van començar l’1 de juliol en l’edifici “Quatre Cantons”, en el consultori mèdic i en el WC Plaça de la Sang.

La duració dels contractes per a cada lot serà de dos anys, amb possibilitat de dues pròrrogues de mutu acord, d’un any cadascuna (2 contracte + 1 pròrroga +1 pròrroga), sense que la duració del contracte, pròrrogues incloses, puga excedir de quatre anys. El contracte tancat amb l’empresa adjudicatària, licitador que ha presentat la millor oferta qualitat-preu en el procediment obert i baremat, per al Lot 1 assoleix la xifra de 93.609,35 euros IVA Inclòs, mentre que per al Lot 2 l’import és de 122.696,06 euros IVA Inclòs. Els preus fan referència als dos anys contractats.

El servei de l’empresa de neteja passarà un mínim de treballs diari, com la ventilació dels locals, la neteja general de sòls i el seu fregat, la neteja de pols en superfícies de treball o la neteja a fons de lavabos i serveis sanitaris, entre altres. No obstant això, també hi ha estipulats serveis a prestar setmanal, mensual i trimestralment. Per al Lot 1 s’estimen 2.978 hores de treball anuals, mentre que per al Lot 2 la xifra puja fins a les 3.976 hores.