juego lucky jet
agropacifico.mx

Dues empreses presenten propostes per a reparar els vials del polígon industrial de Vilafamés

L’Ajuntament de Vilafamés ja ha obert els sobres de les empreses presentades a la licitació de les obres de reparació dels vials del polígon industrial. Cal recordar que la licitació s’ha realitzat de manera pública a través de la Plataforma de Contractacions de l’Estat.

En els pròxims dies es procedirà a formalitzar i adjudicar el contracte dels treballs. Cal indicar que el còmput global de les actuacions estava valorat en 140.000 euros com a preu inicial, i que, després de l’obertura de sobres, s’ha produït una baixa en el preu d’aproximadament 8.000 euros.

El projecte de millora del parc industrial La Emperadora comprén la reparació del paviment dels vials més deteriorats, la substitució de les trapes dels pous de registre que es troben en mal estat, la neteja d’embornals, dels marges dels vials i de les graves residuals a la calçada.

Amb tot, es busca donar una solució definitiva al constant pas de trànsit pesat i, així, garantir la seguretat viària i millorar les condicions de treball dels milers de treballadors que allí exerceixen les seues funcions.