juego lucky jet
agropacifico.mx

Vilafamés gestiona la neteja i adequació de les conseqüències de la DANA

El cap de setmana passat Vilafamés va registrar intentes tempestes a conseqüència de la DANA, les quals van provocar destrosses en diversos punts del pla i del terme municipal. L’equip de govern, a partir dels registres i informes duts a terme per la Policia Local, està examinant els danys i avaluant la situació per tal d’escometre les actuacions de neteja i adequació pertinents.

“Volem tornar a la normalitat les zones més afectades. Obrir de nou el pas segur pels camins a veïns i veïnes, en una temporada especial per la recollida de l’ametla al pla. La intensitat de l’aigua que baixa ha arrossegat pedres i terra que dificulten el trànsit i posen en perill la circulació”, ha explicat l’alcaldessa del municipi, Ana Andrada. Així doncs, durant els pròxims dies es treballarà per retirar de la calçada els elements perillosos.

Vilafamés augmenta la seguretat ciutadana amb la incorporació de tres policies locals

L’Ajuntament de Vilafamés ha decidit augmentar la dotació policial respecte a l’única plaça que existia prèviament, tenint en compte les necessitats que precisa una localitat que rep milers de visites al llarg de l’any. “Amb aquests tres llocs de treball Vilafamés augmenta la seguretat ciutadana, tant dels veïns i veïnes com dels visitants, donant així solució a una demanda ciutadana en pro de la seguretat de totes i tots” ressalten des de l’Ajuntament.

Vilafamés tindrà servei dels seus policies locals durant tota la setmana, després de la incorporació de tres treballadors a la plantilla municipal. L’Ajuntament de Vilafamés ha procedit a l’ampliació de plantilla a partir d’un conveni signat amb l’Ajuntament de L’Alcora, que disposa d’una bossa de treballadors per a optar a aquest lloc que s’ha cedit a Vilafamés. En tot cas, es tracta d’una provisió temporal de personal, perquè el consistori treballa en la publicació d’una convocatòria de plaça pública per a aquests tres mateixos llocs de policia local. L’objectiu és assegurar un servei permanent durant tota la setmana, perquè treballaran de dilluns a diumenge tant de matí com de vesprada, mentre dure el procés administratiu de creació de plaça pública.

Les labors que exerciran les noves incorporacions estan enfocades al control i vigilància del trànsit en tot el terme de la localitat, així com a mantindre el respecte a les disposicions d’accés al barri antic. També el compliment de les ordenances municipals i la disciplina urbanística, entre altres responsabilitats, estaran sota el seu control.

Vilafamés publica la convocatòria per a tres llocs de policia local

L’Ajuntament de Vilafamés ha fet pública la convocatòria per a la provisió temporal, mitjançant comissió de serveis, de tres llocs d’agent de policia local per al municipi, a la qual es pot accedir mitjançant la seu electrònica del consistori. Per a poder accedir al lloc de treball, les persones aspirants hauran de tindre la condició de funcionari o funcionària pertanyent a l’escala bàsica d’algun cos de Policia Local de la Comunitat Valenciana, a més d’altres requisits com mancar d’anotacions per faltes greus o molt greus en el seu expedient personal.

Les sol·licituds hauran de presentar-se per mitjans telemàtics en el termini de 10 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà al de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província. Tots els requisits exigits hauran de posseir-se el dia de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantindre’s durant tot el procés selectiu i fins al moment, en el seu cas, de presa de possessió. Per al procés selectiu es valoraran els diferents mèrits computables, com a experiència professional, titulacions acadèmiques, cursos de formació o coneixement d’idiomes.