Vilafamés pioner en la regulació en contra de les centrals fotovoltaiques

L’última proposta de construcció que s’ha publicat al Butlletí Oficial de l’Estat d’una megaplanta fotovoltaica de 250MWp/250MWn denominada Valentia Edetanotum FV1 planejada entre els termes de Vilafamés i Cabanes i d’una línia aèria d’alta tensió connectada amb Onda ha tornat a posar en qüestió el futur d’aquestes construccions al municipi. L’Ajuntament de Vilafamés va suspendre l’atorgament i l’admissió a tràmit de qualsevol llicència i autorització que tinga per objecte la implantació de centrals fotovoltaiques, plaques solars i eòliques. Aquesta restricció, realitzada el febrer del 2022, va ser pionera i seguida per molts altres municipis d’arreu de la Comunitat per la ferma oposició a aquest tipus de construccions amb repercussions negatives per als paratges naturals i les localitats.

Durant els últims mesos, el consistori ha treballat a correcuita per regular i modificar el Pla General d’Ordenació Urbana per a restringir parcialment la instal·lació d’aquestes construccions. Tot i això, la llei ordena que un percentatge mínim del terme municipal siga compatible amb aquesta activitat. El consistori ha delimitat zones on l’impacte siga el menor possible i no tinga cap afecció en altres condicionants. La modificació del pla general ha estat redactada i tramitada a la Generalitat Valenciana per a la seua pròxima aprovació. El Pla General, que data del 2003, no contemplava la prohibició expressa d’aquest tipus de construccions i, per tant, obria una finestra legal a la seua existència. En aquesta regulació s’ha destinat també zones per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques d’autoconsum properes als nuclis habitats o industrials.

Aquesta disposició està en consonància amb la postura negativa emesa per Vilafamés davant la MAGDA, línies de molt alta tensió que circularan pel terme municipal de Vilafamés des de la Plana Baixa fins a Morella.

Vilafamés es posiciona en contra de la ‘MAGDA’

L’Ajuntament de Vilafamés es desmarca totalment del Projecte ‘MAGDA’ i es posiciona en contra de la creació d’una infraestructura d’evacuació a la província de Castelló que destruirà l’alt valor natural i paisatgístic de l’interior provincial. Al març del 2022, el consistori va presentar al·legacions basades en el negatiu impacte social, econòmic, paisatgístic i turístic que la ‘MAGDA’ tindria per a la localitat. Així doncs, un any després posa l’accent en aquesta posició que també reivindica una nova fórmula que aposte per l’energia renovable però no d’aquesta manera que envaeix als municipis i els seus termes municipals.

D’altra banda, el consistori va denegar l’any passat, per unanimitat en ple municipal, la concessió de llicències urbanístiques per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques, solars i eòliques en tota la zona del ‘Pla’ de Vilafamés. Així doncs, l’Ajuntament no està relacionat amb les ofertes que particulars han rebut per a instal·lar plaques en les seues parcel·les i propietats.

Els estudis tècnics realitzats van resoldre que el vistiplau a la ‘MAGDA’ tindria conseqüències negatives per al sector agrícola i ramader local. A més de l’impacte visual per al veïnat i el turisme que la localitat acull anualment. Vilafamés ostenta reconeixements com a conjunt Bé d’Interés Cultural, l’estatus de Municipi Turístic des del 2000 o la seua consideració com un dels pobles més bonics d’Espanya. Així, el flux turístic que visita anualment la localitat podria veure’s danyat, ferint també al sector d’oci, restauració i serveis de la localitat i totes les ocupacions i famílies que viuen d’això.

L’Ajuntament de Vilafamés mostra la seua solidaritat amb tots els municipis que es veuran afectats, en major o menor mesura. Des de la Plana Alta passant pel Maestrat i Els Ports. Vilafamés assumeix el canvi energètic que la societat ha de plantejar-se al més prompte possible, però no dona suport a models que envaeixen el territori i no respecten els xicotets municipis de l’interior de Castelló.

Vilafamés diu ‘No’ a la ‘MAGDA’

– Es presenten al·legacions basades en l’impacte social, econòmic i turístic negatiu per a la localitat

L’Ajuntament de Vilafamés ha publicat les seues al·legacions en contra del Projecte de planta solar fotovoltaica MAGDA i la seua infraestructura d’evacuació a la província de Castelló. El mes de febrer passat, en ple extraordinari municipal i per unanimitat dels seus membres, ja es va suspendre la concessió de llicències urbanístiques per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques, solars i eòliques en tota la zona del Pla de Vilafamés, amb la finalitat d’iniciar els tràmits per a la revisió, estudi i modificació de la mateixa normativa urbanística. Ara, l’Ajuntament presenta més raons per a encarar la desestimació del projecte ‘MAGDA’ de 150 MWp / 127,8 MWn d’acord amb els informes negatius de l’Enginyer Municipal, de l’Arquitecta Municipal i de l’Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local en ser negatiu per als sectors productius agrícoles i ramaders, així com per al desenvolupament rural i per al sector turístic-patrimonial.

L’informe negatiu de l’Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local, sobre la base de la línia d’evacuació derivada de la planta fotovoltaica ‘MAGDA’, destaca l’impacte a l’economia i sector agrari local. Gran part de les terres estan destinades a l’agricultura de diferents arbres fruiters, olivars o hortalisses, així com a la ramaderia bovina, porcina, caprina i ovina. És a dir, un sector productiu en ple funcionament que destruiria ocupacions i reduiria dràsticament el creixement econòmic del poble.

Des d’un altre punt de vista, el llegat patrimonial i la riquesa paisatgística de la localitat es veurien afectades per la instal·lació del projecte fotovoltaic. Aquestes consideracions han valgut perquè Vilafamés ostente reconeixements com a conjunt Bé d’Interés Cultural, l’estatus de Municipi Turístic des del 2000 o la seua estreta vinculació amb Los Pueblos Más Bonitos de España. Així, el flux turístic que visita anualment la localitat podria veure’s danyat, ferint també al sector d’oci, restauració i serveis de la localitat i totes les ocupacions i famílies que viuen d’això.

Una part de les al·legacions presentades pel consistori busca que es desestime l’avantprojecte presentat per la mercantil interessada en la construcció del parc per mancar d’informació bàsica i necessària. Basat en l’informe desfavorable del Tècnic Enginyer Municipal, s’indica que la documentació presentada per a la construcció de la megaplanta presenta defectes de forma en tant que no ha sigut subscrita mitjançant signatura digital, contrari al dictat en la Llei de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. A més, no consta el Col·legi Professional de l’autor de l’informe. D’aquesta manera, tampoc s’indica l’altura dels suports ni en l’Avantprojecte ni en la Separata corresponent a l’Ajuntament de Vilafamés. Al seu torn, no s’aporten plans a escala adequada en el traçat pel terme municipal de Vilafamés, sent pràcticament impossible la distinció del número de suport de la línia en el pla.