Comencen les obres per a evacuar aigües d’un camí rural a Vilafamés

El projecte de millora per a l’evacuació d’aigües pluvials del Camí del Pou a la Sabatera de Vilafamés ha començat ja. El consistori ha invertit 48.344’96 euros en l’actuació, que consisteix a adequar el tram de camí el marge del qual està deteriorat pel pas de l’aigua. La finalitat és mantenir en el millor estat possible l’estat de la calçada en temporals i pluges que posen en perill els vehicles que circulen per la via. Una empresa local s’encarregarà de realitzar l’actuació, després de l’oferta pública presentada pel consistori.

El termini d’execució d’aquesta actuació és de tres mesos. Amb la present actuació no s’afectarà ni al trànsit, ni al drenatge de la carretera ni tampoc canviarà la rasant del camí. Les actuacions a realitzar parteixen del desbrossament i neteja de la séquia i el marge del camí contigu, així com la vegetació existent per a millorar la fluïdesa de l’aigua en casos de pluja. A continuació, es refinarà i reperfilarà la séquia, amb excavació i/o farcit en les zones on sigui necessari. Finalment, es col·locarà una vora com a separació i protecció entre el camí i la séquia.

El consistori de Vilafamés demana al veïnat precaució a l’hora de circular pel camí per a mantenir la seguretat dels treballadors involucrats.