juego lucky jet
agropacifico.mx

A través d’una sol·licitud d’un grup de veïns, primer de paraula i posteriorment mitjançant un escrit presentat per registre a l’Ajuntament, ens van fer saber que els seus habitatges estaven afectats per tèrmits. El problema es va posar en coneixement dels tècnics i la Regidoria de Sanitat va començar a gestionar-ho. Es va demanar informació a una empresa especialitzada en desinsectació i el passat dia 29 d’octubre vam mantenir una reunió en les dependències municipals, amb dos tècnics i amb els veïns afectats. Aqueix mateix matí els dos tècnics hi van estar recorrent els carrers del barri antic i sí que van observar la presència de tèrmits en portes i finestres d’algunes cases. En la reunió ens van informar de com són els tèrmits, per què els tenim en el nostre municipi, com hem d’actuar i què hem de fer des de l’Ajuntament per frenar la proliferació d’ells.

Els tèrmits són insectes socials, tremendament evolucionats com a espècie i que viuen en colònies. Vénen del sòl i en general s’introdueixen en les estructures sense ser detectats a través de vies ocultes en els murs i als sòls dels fonaments. S’obrin pas des del seu niu (el qual pot estar fins a 100 m de distància) mitjançant les anomenades “xemeneies”, uns túnels o galeries en forma de cordó i sempre estan ocults en ells, ja que són fotofòbics; per això són tan difícils de detectar a cop d’ull. En principi hi viuen sota la superfície en colònies que poden comptar fins amb tres milions d’individus. En cada colònia, la reina o reines són les úniques que ponen. La majoria d’aquests insectes té manca d’ales, però durant l’època de la reproducció alguns les desenvolupen i abandonen el grup per a formar colònies pròpies. S’alimenten de cel·lulosa, així que tota fusta es pot veure afectada.

“Xemeneia”                                                               

 Tèrmit alat

El tèrmit subterrani hi està present en tot el territori peninsular. Pràcticament no hi ha cap zona de la geografia espanyola en la qual no hi haja tèrmits. Aquest tipus d’insecte predomina en tota la franja mediterrània pel fet que subsisteix molt bé en les zones càlides i humides com la nostra. Encara que poden resultar una amenaça, són summament importants per al medi ambient, perquè descomponen la matèria de les plantes mortes convertint-la en humus; però com qualsevol plaga, els tèrmits es converteixen en un problema quan envaeixen el nostre espai vital.

Una vegada realitzat l’informe dels tècnics i recaptada tota la informació mitjançant un qüestionari (que us facilitarem a continuació) a emplenar pels veïns del municipi, procediran a limitar les zones afectades per a realitzar un monitoratge de les mateixes i detectar on estan els focus d’infecció. Posteriorment es posaran paranys o esquers en els focus, per a acabar amb els tèrmits i que no es desplacen a altres zones del municipi. Per això és important la col·laboració ciutadana i com més qüestionaris rebem, de més informació disposarem perquè no proliferen.

Ja que s’alimenten de cel·lulosa els efectes que produeixen en la fusta us els mostrarem en les següents fotos, perquè pugueu reconéixer si els vostres habitatges estan afectats. Com a primera mesura a prendre, els habitatges han d’estar ventilats i il·luminats, ja que el que més els agrada als tèrmits és la foscor, la tranquil·litat i la humitat.

Tèrmit obrer