L’Ajuntament portarà a terme la millora de la senyalització i l’equipament del polígon industrial amb l’objectiu de millorar la imatge de la zona i subsanar les carències existents. D’aquesta forma, s’han adjudicat a l’empresa Señalizaciones Villar, a través d’un concurs obert, els treballs l’execució dels treballs per un total de quasi 41.000 euros.

Les obres estan incloses dins de la subvenció de 440.000 euros atorgada per l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en àrees i polígons industrials. En aquest sentit, la inversió es destinarà a la millora de la senyalització viària de trànsit i l’equipament indicatiu del nom dels vials, incloent directoris de les empreses ubicades al polígon i ‘tótems’ indicatius que suposen una gran millora per a l’àrea industrial.

El regidor d’Urbanisme, Sergi Trilles, explica que “entre els objectius que s’aconseguiran amb la instal·lació de les senyals de trànsit, tant horitzontals com verticals és incrementar la seguretat en la circulació pels vials del polígon. En aquest sentit, s’inclouran els passos de vianants, i reposar les senyals que es troben en mal estat. Al mateix temps, es col·locarà un ‘tótem’ de benvinguda en una zona verda i també un directori d’empreses en un altra zona verda. A més, també es procedirà a identificar els noms dels vials amb panells indicatius.

El termini de realització d’aquestes obres és de sis setmanes