Amb aquesta circular es pretén detallar els documents necessaris per a fer una petició d’autorització per a la instal·lació de fotovoltaiques d’autoconsum. Cal recordar que les instal·lacions de plaques solars han d’acomplir i respectar els criteris d’integració paisatgística contemplats en el Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) de Vilafamés, en les ordenances de l’edificació i en la Declaració de Bé d’Interés Cultural Conjunt Historicoartístic de Vilafamés per part de la Conselleria de Cultura i Educació de la Generalitat Valenciana en data de 22 d’abril de 2005. Aquesta condició s’aplica quan instal·lació a realitzar es localitza en un radi inferior a dos quilòmetres del Conjunt-històric. A més, la seua autorització estarà condicionada a l’aprovació per part de la Conselleria de Cultura, que actualment es troba en procés de regulació d’instal·lació d’aquests elements.

Podeu descarregar la circular a: https://bit.ly/3WMeO72