En breu finalitzaran les intervencions de millora i modernització dutes a terme al Polígon Industrial I – Vilafamés.

Durant 2019 s’ha dut a terme l’execució del projecte «Millora i renovació de l’enllumenat exterior del Polígon Industrial I – Vilafamés», amb un pressupost de licitació que ascendeix a la quantitat de 166.357,27 €, i que ha estat adjudicat a l’empresa Ingeniería y Servicios de Eficiencia Energética, S.L per un import de 120.755,34 €.

Amb aquesta intervenció es conclou el projecte global de «Millora i modernització del Poligón Industrial I – Vilafamés», complint-se els objectius d’adaptació a les noves línies estratègiques europees i autonòmiques de foment de la inversió industrial, l’evolució dels sector productius i la sostenibilitat dels sectors existents en consonància amb el medi ambient i amb les polítiques del Consell de la Generalitat, la qual cosa suposa maximitzar l’eficiència energètica, reduir les necessitats de matèries primeres i minimitzar la generació de residus, fomentant el reciclatge i valoració.

El projecte global ha estat possible gràcies a la col·laboració econòmica de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial de la Generalitat Valenciana