logo_pacte-ceramicConvocades les Bases de selecció de l’alumnat per a curs “Rehabilitació i manteniment d’edificis”, edició Vilafamés. El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el 29 d’agost de 2014.

Convocades les Bases de selecció de l’alumnat per al curs “Rehabilitació i manteniment d’edificis”, edició Vilafamés. El termini per a la presentaicó de sol·licituds finalitza el 29 d’agost de 2014.

Requisits:

Només es permetrà la participació d’alumnes aturats/des provinents del sector de la construcció que figuren empadronats/des en algun dels municipis consorciats i que no hagen abandonat amb anterioritat altres edicions de cursos similars.

Per a la comprovació del compliment dels requisits els alumnes han d’aportar obligatòriament:

Certificat, informe o volant d’empadronament

Vida Laboral actualitzada

DNI

El curs, de 100 horas de durada està previst s’inicie a mitjan setembre. Se celebrarà a Vilafamés en horari de 9:00 a 14:00 h.

Bases de la convocatòria per a la selecció d’alumnat

Full de sol·licitud – Annex I

Full d’autobaremació – Annex II

Documents

There are no comments yet.

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).