L’ Ajuntament de Vilafamés està en l’etapa final de la redacció del pla de mobilitat. Aquest document, actualment es troba en l’etapa de participació ciutadana. Aquesta etapa consta de la presentació del pla i d’una campanya de donar a conèixer el pla. Fins el 19 de gener es podran presentar suggeriments i al·legacions al pla de mobilitat mitjançant el registre oficial de l’Ajuntament. Una vegada esgotat aquest temps, l’Ajuntament atendrà aquestes propostes, contestant a cada veí la seua inclusió o denegació. A continuació pots consultar el document, els plànols, les fitxes propostes i la presentació del diumenge 17.