L’ajuntament de Vilafamés està preparant l’escrit d’al·legacions als projectes de planta solar fotovoltaica Valentia Edetanotum FV1 i Valentia FV19. Les al·legacions que es presentaran tindran com a fonament els diferents informes elaborats pels tècnics municipals que se poden consultar en la documentació adjunta. S’està pendent de rebre l’informe mediambiental.

Projecte de planta solar fotovoltaica Valentia Edetanotum FV1 de 250MWp / 250 MWn i la seua infraestructura d’evacuació a la província de Castelló

FV1-Al·legacions presentades per l’ajuntament

FV1-Informe_materia_juridica

FV1-Informe_planejament_urbanistic

FV1-Informe_socioeconomic_paisagistic

FV1-Informe_aspectes_tècnics

FV1_Informe_ambiental

Projecte de planta solar fotovoltaica Valentia FV19 de 136,59 MWp / 113,83 MWn i la seua infraestructura d’evacuació a la província de Castelló

FV19-Al·legacions presentades per l’ajuntament

FV19-informe_materia_juridica

FV19-informe_planejament_urbanistic

FV19-informe socioeconomic_paisatgistic

FV19-informe_aspectes_tecnics

FV19_Informe_ambiental