El pressupost participatiu és una via directa que l’ajuntament de Vilafamés proposa als veïns i veïnes per ser partícips de les decisions dels seus diners.


Com funciona?

  • FASE 1: Presentació de propostes. Del 17 al 30 de setembre, a les urnes repartides pels establiments locals i web municipal. Mitjançant aquesta web: https://goo.gl/forms/NWs4Vk9CYtrOvrDC2
  • FASE 2: Votació de les propostes seleccionades. Del 8 al 21 de octubre, a l’oficina de turisme, en l’horari habitual.
  • FASE 3: Recompte dels vots i proclamació de la proposta més votada el 27 de octubre.

Qui pot participar?

Durant la primera fase, pot participar qualsevol persona que considera una proposta valuosa per al poble de Vilafamés, utilitzant els formularis en paper on en la web https://goo.gl/forms/NWs4Vk9CYtrOvrDC2

Durant la segona fase, votació, només podran participar les persones majors de 16 anys. El lloc serà l’oficina de turisme i en el seu lloc, en les oficines de l’ajuntament.


Quantitat per a pressupost participatiu?

26000 euros.


Àmbit de les propostes?

Les propostes poden ser dins de qualsevol àmbit, noves infraestructures, millores de les actuals, activitats lúdiques…


Quines propostes van a votació?

Entre la primera y segona fase, es farà un anàlisis de la viabilitat tècnica per a identificar les accions susceptibles de poder ser incloses en la votació. El número de propostes que passaran a la fase dos de votació seran, com a molt, 10.


Quan es portarà a terme l’opció més votada?

Dins dels pressuposts del 2017, preparats a finals 2016, es a dir, s’inclourà en els pressupostos per a poder ser portada a terme en 2017.