JUNTA DE GOVERN LOCAL
ABEL IBÁÑEZ MALLASÉN
PABLO JUAN VERDOY
SERGIO TRILLES OLIVER
LONGINOS GIL PUÉRTOLAS
TINENTS D'ALCALDE
PABLO JUAN VERDOY 1ª tinència d'Alcaldia
SERGIO TRILLES OLIVER 2ª tinència d'Alcaldia
LONGINOS GIL PUÉRTOLAS 3ª tinència d'Alcaldia
DELEGACIONS D'ALCALDIA
Àrea Regidor Delegat
Hisenda, Tresoreria, Educació i Associacionisme PABLO JUAN VERDOY
Urbanisme, Festes i Noves Tecnologies SERGIO TRILLES OLIVER
Cultura, Patrimoni, BIC, Comunicació, Transparència, Benestar Social i Igualtat LONGINOS GIL PUÉRTOLAS
Turisme, Sanitat, Esports i Joventut LLUÍS TORLÀ TENA

COMISSIONS INFORMATIVES

C.I. de Governació, Agricultura, Medi Ambient, Aigua i Sector Productiu

SERGIO TRILLES OLIVER
PABLO JUAN VERDOY
ANDRÉS TENA CAPDEVILA
MANUELA BALAGUER MUNDINA


C.I. d’Hisenda, Tresoreria, Especial de Comptes, Educació i Associacionisme

LLUÍS TORLÀ TENA
PABLO JUAN VERDOY
MARIA LUISA TORLÀ BARRACHINA
CARLOS PERIS SANAHUJA


C. I. d’Urbanisme, Festes i Noves Tecnologies

SERGIO TRILLES OLIVER
LONGINOS GIL PUÉRTOLAS
CARLOS PERIS SANAHUJA
MARIA LUISA TORLÀ BARRACHINA


C. I. de Cultura, Patrimoni, BIC, Comunicació, Transparència, Benestar Social i Igualtat

SERGIO TRILLES OLIVER
LONGINOS GIL PUÉRTOLAS
ANDRÉS TENA CAPDEVILA
MANUELA BALAGUER MUNDINA


C. I. de Turism, Sanitat, Esports i Joventut

LLUÍS TORLÀ TENA
LONGINOS GIL PUÉRTOLAS
MARIA LUISA TORLÀ BARRACHINA
CARLOS PERIS SANAHUJA