DELEGACIONS D'ALCALDIA
Àrea Regidor Delegat
Contractació, Esports, Urbanisme, Obres i Projectes Urbans i Mobilitat ABEL IBÁÑEZ MALLASÉN
Hisenda, Noves Tcnologies, Cultura i Museu, Participació Ciutadana, Parcs i Jardins, Comerç, Consum i Turisme, i Transició Ecològica (Energia, Residus i Medi Ambient) RAÚL FORCADELL GARCÍA
Seguretat Pública i Emergències, Festes, Indústria, Ocupació i Agricultura ÓSCAR SÁNCHEZ GUALLART
Salut, Envelliment Actiu, Comunicació, Transparència, Serveis i Manteniment i Cementeri MARÍA PASCUAL CELADES
TINÈNCIES D'ALCALDIA
ABEL IBÁÑEZ MALLASÉN 1ª tinença d'Alcaldia
RAÜL FORCADELL GARCIA 2ª tinença d'Alcaldia
MARÍA PASCUAL CELADES 3ª tinença d'Alcaldia