DELEGACIONS D'ALCALDIA
Àrea Regidor Delegat
Festes, Joventut, Educació, Agricultura, Esport ISABEL NEBOT VALERO
Turisme, Benestar Social i Igualtat, Comunicació, Sector productiu i comerç local, Cultura, patrimoni i BIC BORJA ANDRADA BERNAT
Hisenda, Urbanisme, Contractacio, Noves Tecnologies SERGI TRILLES OLIVER

COMISSIONS INFORMATIVES

C.I. de Festes, Joventut, Educació, Agricultura, Sector Productiu, Medi Ambient i Aigua

ISABEL NEBOT VALERO
ANA ANDRADA FORES
MARISA TORLA BARRACHINA


C.I. de Turisme, Benestar Social i Igualtat, Comunicació, Transparència i Noves Tecnologies

BORJA ANDRADA BERNAT
ANA ANDRADA FORES
MARISA TORLA BARRACHINA


C. I. d’Hisenda, Personal, Sanitat i Esports

ALBA IRIS BALDAYO FORES
ANA ANDRADA FORES
MARISA TORLA BARRACHINA


C. I. de Governació, Urbanisme, Cultura, Patrimoni i BIC

ABEL IBAÑEZ MALLASEN
ANA ANDRADA FORES
MARISA TORLA BARRACHINA


TINENTS D'ALCALDE
ISABEL NEBOT VALERO 1ª tinència d'Alcaldia
BORJA ANDRADA BERNAT 2ª tinència d'Alcaldia
SERGI TRILLES OLIVER 3ª tinència d'Alcaldia