DELEGACIONS D'ALCALDIA
Àrea Regidor Delegat
Festes, Joventut, Educació, Agricultura, Medi Ambient ÓSCAR SÁNCHEZ GUALLART
Turisme, Benestar Social i Igualtat, Sector productiu i comerç local LLUIS TORLÀ TENA
Hisenda, Urbanisme, Contractacio, Noves Tecnologies,Comunicació SERGI TRILLES OLIVER
TINÈNCIES D'ALCALDIA
ÓSCAR SÁNCHEZ GUALLART 1ª tinència d'Alcaldia