La Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives y de lluita contra la corrupció estableix la necessitat de disposar d’una bústia de denúncies.

La bústia interna de denúncies és un canal només per comunicar fets relacionats amb males pràctiques d’aquest organisme i els seus ens dependents, no per formular queixes i consultes.

Pots interposat la teua denúncia de forma anònima a través del següent enllaç

Bústia interna de denúncies