Concurs cartell anunciador festes Vilafamés 2015

banner_concurs_cartells_2015Convocat el concurs de cartells anunciadors de les festes Vilafamés 2015. El termini per a la presentació finalitza el 30 de maig de 2015 a les 14:00 h.

L’ajuntament de Vilafamés convoca el concurs de cartells anunciadors de les festes de Vilafamés per a l’any 2015 d’acord a les següents bases:

Bases

1º.- Podran participar totes les persones que ho desitgen sense límit d’edat. En cas de la participació de menors d’edat, s’haurà d’aportar autorització dels pares o representant legal del menor.

2º.- La temàtica del cartell haurà de mantenir relació amb les festes de la vila. Podent-se lliurar dues obres com a màxim per participant.

3º.- El cartell haurà d’adoptar forma vertical amb una superfície de 40×56 cm. muntat sobre “cartó-ploma” o suport rígid, deixant un marge de 2 cm. en el seu contorn.

4º.- Els treballs poden realitzar-se mitjançant qualsevol tècnica.

5º-. En els originals haurà de figurar de forma visible l’escut de la Vila i la inscripció:

“FESTES PATRONALS VILAFAMÉS 2015 DEL 14 AL 23 D’AGOST”

6º.- Les obres seran originals i inèdites. Els autors seran responsables, davant l’ajuntament i enfront de tercers, del compliment de l’establit en aquestes bases. Es presentaran sense signar, adjuntant un sobre tancat en que al seu exterior figure el títol de l’obra i en el seu interior les dades de l’autor/a:

Nom i cognoms

Adreça

Edat

Telèfon de contacte

Quan el cartell estiga realitzat mitjançant alguna aplicació informàtica de disseny, s’haurà d’aportar, a més de l’original imprés, còpia en CD para la seua reproducció.

7º.- Els treballs podran ser lliurats en l’Ajuntament de Vilafamés de 9 h a 14 h fins al 30 de Maig de 2015.

8º.- S’atorgarà un únic premi de 300 Euros. Premi patrocinat per la Comissió de Festes, no subjecte a retenció d’IRPF.

9º.- Els cartells presentats s’exposaran en la Sala Quatre Cantons, els dies 5, 6 i 7 de Juny de 2015.

10º.- La comissió nomenarà un jurat el veredicte del qual serà inapel·lable. Aquest jurat no solament valorarà la qualitat artística del treball sinó també l’expressivitat com a anunci de les festes.

11º.- La decisió del jurat es donarà a conèixer el dia 5 de Juny de 2015.

L’obra guanyadora no serà retornada al seu autor, cedint aquest els drets sobre el seu treball a l’ajuntament de Vilafamés.

Els treballs no premiats podran ser retirats pels seus autors, a partir del dia 10 de Juny.

La participació en el concurs implica la total acceptació de les bases anteriorment citades.

Els cartells no retirats en el termini d’un mes des de la finalització de l’exposició passaren a ser propietat del ajuntament.

I Concurs Internacional de composició musical per a banda

I Concurso Internacional de composición musical para bandaConvocatòria del “I Concurs Internacional de composició musical per a banda *Vila de Vilafamés*. Termini per a la presentació de composicions fins el dia 27 de juny a les 14:00 h.

L’Ajuntament de Vilafamés, convoca el I CONCURS INTERNACIONAL DE COMPOSICIÓ MUSICAL PER A BANDA “VILA DE VILAFAMÉS“, amb l’objectiu de, fomentar i enriquir el patrimoni musical i cultural de les bandes de música i també per a estimular la creativitat dels compositors d’aquesta especialitat instrumental, així com contribuir a augmentar el catàleg de composicions per a banda.

BASES:

Primera: Podran participar compositors de qualsevol nacionalitat, majors de 18 anys i sense limite d’edat.

Segona: Les composicions han de ser originals, si la partitura ha sigut interpretada o premiada en un altre concurs, la participació en aquest concurs quedaria anul·lada i sense efecte.

Tercera: El títol de l’obra la triarà l’Ajuntament de Vilafamés.

Els concursants han de presentar la partitura amb un títol relacionat amb l’entorn de la Vila de Vilafamés (Història, Tradicions, Llocs emblemàtics, Cultura i Art, etc…), aquesta es presentarà per triplicat, al final de les bases es troba la instrumentació corresponent. Les obres podran presentar-se manuscrites (sempre que siga llegible), impreses o amb tractament informàtic.

Quarta: Les obres presentades al concurs deuran classificar-se dins de la modalitat d’Obra Simfònica per a Banda, i deuran tenir una durada aproximada d’un mínim de vuit minuts i un màxim de dotze minuts.

Cinquena: Les obres seran presentades o enviades a l’Ajuntament de Vilafamés, en dos sobres diferenciats A i B.

En el sobre A l’interessat aportarà les dades identificatives (nom, cognoms, domicili, telèfon, e-mail) a més d’una declaració formal i signada que acredite que l’obra presentada és pròpia i inèdita, que no ha sigut editada ni tampoc estrenada, que accepta totes i cadascuna de les condicions establides en les bases i una fotocòpia del DNI.

En el sobre B s’inclouran tres còpies de les partitures i una breu explicació d’en què es va inspirar (del poble de Vilafamés) per a compondre l’obra.

El termini de presentació de les obres finalitzarà el dia 27 de juny a les 14:00 h. La composició guanyadora serà estrenada per la Banda de Música de l’Associació Cultural la Roca de Vilafamés en el concert que es realitzarà el dia 16 d’agost de 2015 amb motiu de la Serenata al Bou.

Sisena: El jurat estarà format per dues persones del món de la música de reconegut prestigi i de solvència professional i el director de la Banda de Vilafamés, l’ajuntament proposarà un quart membre que no tindrà vot i que farà les funcions de Secretari. La decisió del jurat serà inapel·lable.

En el supòsit que les obres presentades no tinguen el nivell exigible, i segons el parer del jurat, el premi podrà quedar desert. La proposta del jurat serà aprovada per resolució de l’Alcaldia.

Setena: Queda establit un PRIMER premi de 1.000,00 € euros per a la Composició guanyadora i l’edició a càrrec de CAP MUSIC Editors S.C. i promoció de la mateixa. El premi estarà subjecte a retenció de l’IRPF.

El jurat podrà concedir tots els Esments d’Honor que considere oportunes sense estar aquestes remunerades econòmicament, sent aquestes editades i promocionades per CAP MUSIC Editors S.C.

Per a una major difusió de l’obra guanyadora i els possibles Esments d’Honor atorgades pel jurat, l’edició d’aquesta partitura serà a càrrec de CAP MUSIC Editors S.C., reservant a nom de l’autor tots els drets morals que li pertanyen, cedint aquest últim a l’Ajuntament de Vilafamés i si escau a CAP MUSIC Editors S.C. els drets patrimonials. Sent aquestes obres programades en el curs 2015-2016 de Direcció de l’Acadèmia STUDY (http://www.capmusiceditors.com/study).

Octava: Als dos mesos a partir del veredicte del jurat les composicions no premiades i sempre a requeriment de l’autor podran ser retirades de l’Ajuntament de Vilafamés, quan acabe el termini les composicions no retirades seran eliminades. El fet de participar en el concurs implica el coneixement i l’acceptació de les bases per part de tots els concursants, per açò no podran impugnar-les una vegada formalitzada la presentació. Aquestes bases queden dipositades sota la supervisió de l’Ajuntament.

Instrumentació esmentada en la base tercera:

Score (Director)
Flautí
Flauta 1a i 2a
Oboé 1r i 2n
1r Fagot ( 2 opcional )
Clarinet requint (Mib)
Clarinets (Sib) Pral. (opcional), 1r, 2n i 3r i Clarinet baix
Saxofons alts (Mib) 1r i 2n
Saxofons tenors (Sib) 1r i 2n
Saxofons barítons (Mib)́
Trompes (Fa) 1a, 2a, 3a i 4a
Trompetes (Sib) 1a, 2a i 3a
Trombons (Do) 1r, 2n i 3r
Trombó baix (opcional)
Bombardinos (Do i Sib) 1r i 2n
Tubes (Do)
Percussió (completa: membranes, làmines…) fins a un màxim de 6 intèrprets.

cartel I Concurso Internacional de composición musical para banda

Bus de la Marxa 2015

Bus de la Marcha 2015L’ajuntament inicia la campanya “Per la teua tranquilitat viatja amb seguretat”.

BUS DE LA MARXA 2015

9 de maig: VILAFAMÉS / CABANES

Eixida/Tornada: 00:30 h. / 6:00 h.

 

16 de maig: VILAFAMÉS / IBARSOS

Eixida/ Tornada: 00:30 h. / 6:00 h.

 

27 de juny: VILAFAMÉS / ROSILDOS

Eixida/ Tornada: 23:00 h. / 05:30 h.

Eixida/ Tornada: 00:30 h. / 7:30 h.

 

4 i 11 de juliol: VILAFAMÉS / MONTALBA

Eixida/ Tornada: 23:00 h. / 05:00 h.

Eixida/ Tornada: 00:00 h. / 7:30 h.

Eixida/ Tornada: 01:00 h. / 08:30 h.

 

18 de juliol: VILAFAMÉS / PLA DE L’ARC

Eixida/ Tornada: 23:00 h. / 05:00 h.

Eixida/ Tornada: 00:00 h. / 7:30 h.

Eixida/ Tornada: 01:00 h. / 08:30 h.

 

8 d’agost: VILAFAMÉS / CABANES

Eixida/ Tornada: 00:00 h. / 6:00 h.

 

Lloc d’eixida: Plaça de la Tanca

 

NOTES:

 El preu del servei d’autobús serà de 5 euros i inclourà l’anada i la tornada del viatge del cap de setmana en concret.

Tant la inscripció com el pagament es farà a l’Oficina de Turisme, de dimarts a divendres en horari de 9:30 a 15 h. i de 16:30 a 18. Per estar reservada la plaça hauran d’estar apuntat en la llista i pagada la taxa del viatge, de cas de no ser així, la plaça no constarà com a reservada.

Si no hi ha un mínim de 15 persones apuntades, l’autobús quedarà anul·lat.

Cada setmana s’informarà de la ruta pel bando.

En cas d’haver algun desperfecte en alguna de les rutes i de no eixir el responsable, tots els integrants de la ruta aniran a càrrec del cost d’aquesta.

L’organització de les rutes no es responsabilitza que en alguna ruta l’autobús haja d’aparcar lluny per motius de col·lapse que li impedisquen l’accés al lloc en concret.

Per a més informació podeu trucar al telèfon de l’Oficina de turisme 964329970.

cartel Bus de la Marcha 2015

XII Mostra de la vida tradicional: Vilafamés 1900

XII Mostra de la vida tradicionaLa realització de l’event “Mostra de la vida tradicional: Vilafamés 1900” tindrà lloc aquest any entre els dies 1 i 3 de maig.

L’ajuntament, juntament amb les associacions locals està preparant ja l’esdeveniment “Mostra de la vida tradicional: Vilafamés 1900”. La inauguració tindrà lloc el dia 1 a les 11:00 h. en l’Ajuntament.

Com cada any Vilafamés es transformarà durant aqueix cap de setmana amb la volta a la forma de vida de començaments del segle XX, amb la mostra d’activitats tradicionals i oficis, ambientacions d’espais públics, etc.

Així, entre les ambientacions que es té programat realitzar estan el safareig, l’elaboració de sabó, “orrelletes” i rotllos, la modista, el forn de coure pa, la mostra d’instruments musicals antics, la taverna, el cinematògraf, l’escola i la farmàcia, juntament amb el metge, la caça en el “parany”, el molí d’oli, l’elaboració de crispetes, espardenyes, cabassos, “figues albardaes” i bunyols, la matança del porc, el barber, el pintor, i un llarg etcètera.

impulso_logo

logodipuh_color

Homenatge a la centenària Dolores Capdevila

Vilafamés homenatja a la centenària Dolores Capdevila Ibáñez.

L’Ajuntament de Vilafamés celebrava aquest passat diumenge 29 de març un acte emotiu de recordatori que la veïna Dolores Capdevila Ibáñez haja aconseguit l’edat de cent anys.

I és que aquesta veïna ha celebrat aquest dimarts, 31 de març, el fet d’arribar a centenària, un esdeveniment celebrat per la corporació municipal, que va consistir en el lliurament d’una placa i un ram de flors per part de l’alcalde José Pons en representació dels veïns del municipi.

Setmana Santa Vilafamés 2015

Semana Santa Vilafamés 2015Disponible la programació d’actes que tindran lloc durant la celebració de la Setmana Santa 2015.

SETMANA SANTA 2015

29 de març – DIUMENGE DE RAMS

11:45h. Benedicció de Rams en la plaça de l’Ajuntament i processó.

12:00h. Missa Solemne del Diumenge de Rams.

 

31 de març – DIMARTS SANT.

18:15h. Confessions.

 

2 d’abril – DIJOUS SANT EN EL SOPAR DEL SENYOR.

18:30h. Celebració del Sant Sopar.

19:30h. Hora Santa davant el Monument.

21:30h. Processó del Dijous Sant.

 

3 d’abril- DIVENDRES SANT DE LA PASSIÓ DEL SENYOR.

00:01h. Trencada de l’Hora.

11:00h. Via Crucis (des de la Parròquia a l’església de la Sang)

16:00h. Projecció de la pel·lícula “De déus i homes” en la Sala Quatre Cantons.

18:30h. Oficis de Divendres Sant en la Mort del Senyor.

22:00h. Processó de l’Enterrament.

 

4 d’abril – DISSABTE SANT DE LA SEPULTURA DEL SENYOR.

10:00h. Rés de l’Ofici de la lectura davant la Creu.

21:30h. Solemne Vigília Pascual.

 

5 d’abril- DOMINGO DE RESURRECCIÓ.

10:30h. Processó de l’Encontre.

11:00h. Solemne Missa de Pasqua.

 

cartell_setmana_santa_2015

Entrada en “Los pueblos más bonitos de España”

Pons aposta per la qualitat en l’acte que oficialitza l’entrada del municipi en “Els pobles més bonics d’Espanya”.

L’alcalde de Vilafamés, José Pons, ha assegurat que la cerca de la qualitat és el motor que mou al consistori en tot el relacionat amb la definició i consolidació del municipi com una destinació turística.

Pons ha indicat que “cada vegada és més evident que la qualitat és el principal factor d’una destinació turística, tant en el que fa esment als serveis que es presta com de les infraestructures que es tenen”.

Unes declaracions de la primera autoritat municipal que tenen lloc després que es fera oficial l’entrada del municipi en la xarxa de “Els Pobles Més Bonics d’Espanya” per part de l’organització.

Aquest acte celebrat en la Sala Quatre Cantons va comptar a més amb l’assistència dels alcaldes de Peníscola i Morella, Andrés Martínez i Rhamsés Ripollés, respectivament, que formen part d’aquesta xarxa municipal.

Segons el parer de José Pons, és a partir d’ara quan comença el repte de convertir-se en un municipi de primera categoria amb serveis i infraestructures que estiguen a la seua altura.

Com a conseqüència d’açò, els pròxims reptes del consistori seran els de millorar de manera gradual aquests principis per a ser una destinació turística en qüestions com poden ser la millora del trànsit rodat i l’embelliment del casc antic, entre uns altres.

També va tenir paraula l’alcalde de Vilafamés per als alcaldes que li han precedit en el càrrec així com dels tècnics municipals que han col·laborat amb el seu treball per a aconseguir aquest repte.

Una xarxa municipal que, d’altra banda, pretén impulsar a tots aquells municipis que tenen una exquisida cura amb tot el relacionat amb el seu patrimoni cultural.

Balanç positiu de les Festes de Sant Miquel

L’alta participació ha resultat ser el principal factor determinant de la programació de les Festes Patronals dedicades a Sant Miquel, segons ha assenyalat la regidora de Festes, Marisa Torlá.

Unes festes que han tingut lloc del 6 al 16 de març i que han servit per a posar de nou de manifest la col·laboració entre el consistori i les associacions del municipi per a portar avant una proposta atractiva i popular.

La regidora de Festes, Marisa Torlá, ha destacat la gran varietat d’activitats que s’han celebrat al llarg de les Festes Patronals de Sant Miquel amb una acceptació significativa per part dels veïns.

Torlá ha assegurat que “sens dubte l’acte més entranyable i rellevant és la processó a l’ermita que com sempre congrega a un elevat nombre de persones que participa d’aquest acte amb gran goig”.

Unes declaracions de la regidora de Festes que tenen lloc a manera de balanç després que aquestes acabaren el dilluns 16 amb una exhibició taurina, acompanyada de “xocolatada” i d’una representació de “teatre en valencià”.

L’alcalde de Vilafamés, José Pons, mentrestant, ha volgut ressaltar l’exercici de civisme que ha acompanyat la celebració d’aquesta programació de Sant Miquel.

Pons ha assenyalat que “estem satisfets de com han transcorregut les activitats que s’han programat així com de l’enorme participació popular que han tingut, per la qual cosa considerem que han sigut tot un èxit”.

teatre_valencia

Vilafamés: un dels pobles més bonics d’Espanya

cartel_vilafamesVilafamés serà investit com “Un dels pobles més Bonics d’Espanya” el 17 de març.

El dimarts 17 de març tindrà lloc la presentació oficial de l’acreditació com que el municipi ha entrat a formar part de la xarxa municipal de “Els pobles més Bonics d’Espanya”.

Un acte que se celebrarà a partir de les 12 hores en la Sala Quatre Cantons i que constarà de dues parts diferenciades com són la presentació de l’associació a les forces vives i l’acte oficial de la destapada de cartells.

L’alcalde de Vilafamés, José Pons, ha manifestat la seua satisfacció per poder celebrar aquests actes que certifiquen la pertinença del municipi a aquest club de municipis que cuiden el patrimoni cultural.

Pons ha assenyalat que “és un motiu d’orgull per a Vilafamés poder entrar en aquest club selecte de municipis que consideren que el patrimoni és un bé d’interès general per al conjunt dels veïns”.

Mentrestant, a les 13 hores tindrà lloc l’acte de destapada de cartells en el qual l’alcalde i el president de l’associació destapen el cartell que acredita el municipi com “Un dels més Bonics d’Espanya”.

I és que Vilafamés es convertirà en el primer municipi en què tinga lloc la presentació d’aquests nous distintius al llarg del mes de març.

L’associació celebrarà actes similars en Alquezar, Aínsa i Ansó, Huesca; Bárcena Mayor, Cantàbria; Candelario, Salamanca; Almagro, Ciudad Real; Alcalá del Xúquer, Albacete i el Castell de Guadalest, a Alacant.

Cal destacar, finalment, que en les comarques castellonenques ja existeixen dos municipis amb aquest distintiu com són Morella, a l’interior, i Peníscola, en la costa.