DELEGACIONS D'ALCALDIA
Àrea Regidor Delegat
Festes, Joventut, Educació, Agricultura, Esport ISABEL NEBOT VALERO
Turisme, Benestar Social i Igualtat, Comunicació, Sector productiu i comerç local, Cultura, patrimoni i BIC BORJA ANDRADA BERNAT
Hisenda, Urbanisme, Contractacio, Noves Tecnologies SERGI TRILLES OLIVER
TINÈNCIES D'ALCALDIA
ISABEL NEBOT VALERO 1ª tinència d'Alcaldia
BORJA ANDRADA BERNAT 2ª tinència d'Alcaldia
SERGI TRILLES OLIVER 3ª tinència d'Alcaldia