DELEGACIONS D'ALCALDIA
Àrea Regidor Delegat
Festes, Joventut, Educació, Agricultura, Sector Productiu, Medi Ambient i Aigua ISABEL NEBOT VALERO
Turisme, Benestar Social i Igualtat, Comunicació, Transparència i Noves Tecnologies BORJA ANDRADA BERNAT
Hisenda, Personal, Sanitat i Esports ALBA IRIS BALDAYO FORES

COMISSIONS INFORMATIVES

C.I. de Festes, Joventut, Educació, Agricultura, Sector Productiu, Medi Ambient i Aigua

ISABEL NEBOT VALERO
ANA ANDRADA FORES
MARISA TORLA BARRACHINA


C.I. de Turisme, Benestar Social i Igualtat, Comunicació, Transparència i Noves Tecnologies

BORJA ANDRADA BERNAT
ANA ANDRADA FORES
MARISA TORLA BARRACHINA


C. I. d’Hisenda, Personal, Sanitat i Esports

ALBA IRIS BALDAYO FORES
ANA ANDRADA FORES
MARISA TORLA BARRACHINA


C. I. de Governació, Urbanisme, Cultura, Patrimoni i BIC

ABEL IBAÑEZ MALLASEN
ANA ANDRADA FORES
MARISA TORLA BARRACHINA


TINENTS D'ALCALDE
ISABEL NEBOT VALERO 1ª tinència d'Alcaldia
BORJA ANDRADA BERNAT 2ª tinència d'Alcaldia
ALBA IRIS BALDAYO FORES 3ª tinència d'Alcaldia