Publicació de relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos per a les proves selectives per a la constitució de la borsa de treball de guia turístric. Establiment del dia de les proves selectives el 14 de febrer de 2017 a les 12.00 h.