juego lucky jet
agropacifico.mx

L’execució del projecte de «Millora i modernització del Polígon Industrial I-Vilafamés», iniciat durant 2018 i la realització del qual s’estendrà a 2019, consisteix en la realització de les següents actuacions:

 1. Vigilància a través de CCTV connectat a la Policia Local.
 2. Millora enllumenat públic, mitjançant mesures d’eficiència energètica o energies renovables.
 3. Millora de la imatge del polígon: Regeneració paisatgística i ambiental.
 4. Millora de Zones verdes.
 5. Senyalització / identificació de carrers.
 6. Senyalització horitzontal i vertical de trànsit.

Objectius del projecte:

L’execució del projecte està directament relacionada amb l’adaptació als nous objectius estratègics europeus i autonòmics del foment de la inversió industrial, l’evolució dels sectors productius i la sostenibilitat dels sectors existents en consonància amb el medi ambient i amb les polítiques que el Consell està desenvolupant en aquesta matèria, tot això maximitzant l’eficiència energètica, reduint les necessitats de matèries primeres i minimitzant la generació de residus, fomentat el reciclatge i valoració.

El projecte a realitzar es justifica per la necessitat de dotar el polígon industrial de millores, alhora que esmenar carències existents en l’actualitat, les quals s’han detectat després de la realització de reunions amb les empreses ubicades al mateix. El projecte suposa la millora de les infraestructures existents i l’ampliació de noves dotacions com les càmeres de vigilància.

Els objectius generals que es pretén aconseguir amb l’execució del projecte en el Polígon Industrial són:

 1. Millora de la seguretat
 2. Millora de l’eficiència energètica
 3. Millora de la imatge
 4. Millora de zones verdes
 5. Senyalització i identificació de carrers / vials
 6. Senyalització horitzontal i vertical per a trànsit

Pressupost i finançament:

L’import total del projecte ascendeix a la quantitat de 500.000,00 €, el finançament ha comptat amb la col·laboració de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial de la Generalitat Valenciana que ha aportat 440.137,09 € del total del cost del projecte.

Els resultats finals del projecte seran apreciables durant l’anualitat 2019, atès que el mateix es desenvoluparà durant dues anualitats. Durant 2018 s’han desenvolupat les actuacions:

 1. Vigilància a través de CCTV connectat a la Policia Local (Redacció del projecte)
 2. Millora enllumenat públic, mitjançant mesures d’eficiència energètica o energies renovables (Redacció del projecte)
 3. Millora de la imatge del polígon: Regeneració paisatgística i ambiental.
 4. Millora de Zones verdes.
 5. Senyalització / identificació de carrers.
 6. Senyalització horitzontal i vertical de trànsit.

Durant 2019, tindrà lloc el desenvolupament dels projectes:

 1. Vigilància a través de CCTV connectat a la Policia Local
 2. Millora enllumenat públic, mitjançant mesures d’eficiència energètica o energies renovables.

Projecte subvencionat amb els seus objectius i resultats, destacant suport financer del IVACE