El Paratge Natural Municipal ‘Sant Miquel’, es va declarar com a tal l’any 2007, i està situat en el municipi de Vilafamés, en la comarca de La Plana Alta, província de Castelló. El paratge comprén una superfície de 43,5 ha.

La zona presenta un elevat valor ecològic, tant a nivell de flora com faunístic. Destaquen, igualment, els valors culturals del lloc que tenen el seu punt central en l’ermita de sant Miquel.