juego lucky jet
agropacifico.mx

Vilafamés contracta una empresa per a la conservació dels espais verds

L’Ajuntament de Vilafamés, mitjançant un procediment obert, ha contractat una empresa especialitzada en la conservació d’espais enjardinats per a la correcta conservació de les zones verdes de la localitat. L’objectiu passa per controlar i mantindre unes actuacions constants en el temps mitjançant les quals es milloren les condicions de salubritat del conjunt de la localitat així com millorar el caràcter estètic del poble. Aquesta necessitat sorgeix de la impossibilitat de cuidar i mantindre netes totes les zones per part del personal municipal, mancat també de maquinària especialitzada per a aquestes tasques. El contracte estipulat amb l’empresa té una duració de dos anys, amb efectes d’entrada immediata, encara que prorrogable any a any una vegada acaben els dos primers anys, total prorrogable dos anys previ acord entre les parts. Així doncs, el valor aproximat del contracte anual ascendeix a 47.848,32 euros sense impostos.

La licitació d’aquest contracte s’ha realitzat com a procediment obert perquè totes les empreses interessades a donar aquest servei tingueren temps per a estudiar-lo. Amb aquesta actuació es millorarà l’estat de les zones verdes com a servei afegit a la higiene del veïnat. A més, la condició de Vilafamés com a destinació turística ressenyada per tot el país també urgeix mantindre de manera adequada i neta la massa verda, així com plantes i arbustos de places i carrers de tota la localitat.