juego lucky jet
agropacifico.mx

Vilafamés acorda una nova ordenança que regularà les terrasses de bars i restaurants

El ple de l’Ajuntament de Vilafamés ha subscrit una nova ordenança que afectarà la instal·lació i funcionament de taules, cadires, tamborets, ombrel·les, tendals i altres elements auxiliars accessoris a una activitat principal d’hostaleria o restauració que s’autoritzen amb finalitat lucrativa i que ocupen espai públic. D’aquesta manera, s’estableixen una sèrie de mesures que busquen un ús sostenible dels espais.

La present ordenança entrarà en vigor l’1 de gener de 2023, una vegada s’hagi procedit a la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província i transcorregut el termini de reclamacions que es podrà realitzar amb un termini de 30 dies hàbils des de la seva publicació en el BOP.

D’altra banda, també es va aprovar en la mateixa sessió plenària una taxa per ocupació de terrenys d’ús públic per a aquestes terrasses amb finalitat de lucre en bars, cafeteries, pubs i restaurants. La norma fiscal fa una distinció entre serveis d’hostaleria integrats en el conjunt històric i els establiments que treballen fora. En aquest cas, també existeix un període de 30 dies hàbils per a presentar al·legacions a la taxa una vegada s’hagi publicat oficialment en el Butlletí Oficial de la Província.

Les ordenances estan disponibles en la web municipal: www.vilafames.org.