juego lucky jet
agropacifico.mx

Formulari de comerços, empreses i professionals

Des de la regidoria d’urbanisme es llança un formulari per a crear diferents borses rotatives per a diferents activitats (xicotetes obres, fontaneria, electricitat, disseny, arquitectes, …) amb l’objectiu de facilitar la contractació pública per part de l’Ajuntament. També es crea un registre de professionals, tècnics, autònoms, empreses, bars, restaurants, … que serà consultat per a possibles convocatòries o compres municipals o per tercers que ho sol·liciten.


Entre les prioritats de l’actual equip de govern està fomentar la contractació de la gent del poble. Amb aquesta iniciativa, es coneixerà de primera mà, qui pot ofertar cada tipus de servei a l’Ajuntament. La segona prioritat del govern del Pacte del Batle és repartir de forma equitativa entre tots els professionals les contractacions municipals. Aquestes borses rotatives serviran per a portar un control sobre que s’ha fet i es podrà ajustar perquè siga repartit per igual. D’aquesta manera el formulari tindrà les següents funcionalitats:

 1. Crear diferents borses rotatives per a xicotetes actuacions (obres, reparacions, etc.) sense memòria valorada.
  • Una vegada acabat el registre inicial, es classificaran tots els formularis en les diferents activitats i es crearan diferents borses.
  • L’ordre inicial de les borses es farà per sorteig.
  • Quan hi haja una actuació es cridarà a qui ocupa la primera posició. Una vegada realitzada l’actuació, aquest passarà al final de la llista.
  • Si no pot es botarà però continuarà ocupant la primera posició. No podrà desistir més de tres vegades diferents actuacions. Si és així passarà a la darrera posició.
  • Regularment s’ajustaran les actuacions perquè tots els inscrits tinguen unes quantitats treballades similars.
 2.  Quan hi hagen obres majors amb memòria valorada, contractes a serveis, concessions, etc., s’avisarà a tots els interessats per igual perquè presenten la seua proposta econòmica o candidatura.
 3. Servir també de registre per a quan algun veí/na o empresa tinga necessitat algun dels serveis o professional que s’ofereixen.
 4. Totes les actuacions de les borses rotatives seran publicades, per tant es guanyarà amb transparència.

Si hi ha empreses, professionals, autònoms que pugen realitzar diversos sectors/activitats caldrà indicar-ho també en la casella del formulari.

Més a baix trobaràs el formulari per donar-se d’alta, el qual deurà ser registrat en l’Ajuntament. El registre inicial comença el 21 de gener i finalitza el 12 de febrer.

Les borses estaran obertes contínuament, però únicament s’actualitzaran la primera setmana del mes. Els nous registrats ocuparan l’ultima posició en el moment d’incorporació en la borsa.

També ens servirà per a avaluar el treball de cada actuació i revisar els preus. No es fixa cap honorari, però sí que es controlarà les diferències de preus entre els diferents professionals de la borsa i entre el preu marcat pels diferents organismes, com ara l’institut valencià de l’edificació.

Estar en la borsa no garanteix la contractació, ja que es podria donar casos en què únicament hi haja un professional en l’àrea, aquesta situació suposaria manca de competència.

Aquest servei estarà en proves durant els primers mesos de funcionament, d’aquesta manera es podrà provar la seua efectivitat i així com proposar millores per un millor funcionament.

Documents