Dos informes negatius de la Generalitat dificulten les plantes solars projectades a Vilafamés

– Tant el consistori com la plataforma ‘La Terra, Casa Nostra’ continuen lluitant per a la paralització d’ambdós construccions

Dos projectes d’instal·lació de plantes solars fotovoltaiques al terme municipal de Vilafamés han rebut informes negatius que dificultarien la seua construcció en vistes que resulten incompatibles a efectes d’integració territorial i paisatgística, ja que no respecten cap criteri adient a eixes normes. L’informe emés per la Direcció General de Política Territorial i Paisatge, pertanyent a la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat de la Generalitat Valenciana, fa referència a la planta solar fotovoltaica ‟Valentia Edetanotum FV1″ que utilitza 462 hectàrees de sòl del pla de Vilafamés per ubicar les mateixes plaques; i a la planta solar “Valentia Edetanotum FV19” que ocuparia gran part del terme municipal per construir la línia d’evacuació de l’electricitat generada, sobretot, al terme de les Useres i que es conduiria fins a Betxí.

L’Ajuntament de Vilafamés, amb el suport i l’ajuda de la plataforma ‘La Terra, Casa Nostra’, va redactar unes al·legacions a les quals 1600 persones es van adherir amb la seua firma. Unes altres 1600 persones van redactar les seues pròpies al·legacions als projectes fotovoltaics.

Així doncs, els informes negatius s’entenen des del municipi com una nova ferramenta per frenar i paralitzar les plantes solars que especulen amb les terres de Vilafamés i dels pobles veïns. Tot i que la dictamen realitzat des de València no és vinculant, les decisions i raons esgrimides s’han de tindre en compte per a pròximes valoracions que anul·len la substitució d’arbres i terres conreades per plaques solars i línies d’evacuació.

Vilafamés defineix amb Cultura on instal·lar les plaques solars en sòl urbà

L’Ajuntament de Vilafamés s’ha reunit amb la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana per estudiar i analitzar el procediment per la instal·lació de plaques solars en el nucli urbà. Des del consistori es transmet la voluntat d’avançar i facilitar al màxim la instal·lació d’aquesta fórmula energètica en la localitat, però serà, la mateixa Conselleria, qui determine l’aprovació o no d’aquest tipus d’instal·lacions.

Durant la reunió, des de Conselleria es va informar de l’impossibilitat d’instal·lar plaques en el mateix conjunt històricartístic (CHA1) i possibilitant la instal·lació en la resta d’ubicacions de la localitat, tot i que de forma condicionada a l’aprovació de la mateixa Conselleria de Cultura. El criteri de l’organisme autonòmic és protegir les vistes cap al mateix conjunt històric i no des d’ell. Per una altra banda, l’existència de plaques en la zona CHA1 podria condicionar i repercutir en la captura de fotografies aèries del nucli antic.

Els projectes, per tant, hauran de ser supervisats i aprovats per la mateixa Conselleria de Cultura. Les persones interessades en la instal·lació de plaques solars hauran de presentar, com és habitual, una declaració responsable d’obres, una memòria tècnica o projecte d’instal·lació subscrita per un tècnic competent i, per últim, una justificació de la integració paisatgística en l’entorn vista des dels diferents miradors de la localitat.

Per a això, s’ha fixat una zona en el casc històricartístic en el que la instal·lació de plaques solars estarà prohibida per a impedir que puguen alterar l’actual alt estat de conservació del mateix. En aquesta zona, anomenada CHA1, la solució estudiada per produir i donar energia renovable solar es situa en la creació de comunitats energètiques.

L’Ajuntament clarifica el procés per a sol·licitar llicències per a la instal·lació de plaques solars.

Amb aquesta circular es pretén detallar els documents necessaris per a fer una petició d’autorització per a la instal·lació de fotovoltaiques d’autoconsum. Cal recordar que les instal·lacions de plaques solars han d’acomplir i respectar els criteris d’integració paisatgística contemplats en el Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) de Vilafamés, en les ordenances de l’edificació i en la Declaració de Bé d’Interés Cultural Conjunt Historicoartístic de Vilafamés per part de la Conselleria de Cultura i Educació de la Generalitat Valenciana en data de 22 d’abril de 2005. Aquesta condició s’aplica quan instal·lació a realitzar es localitza en un radi inferior a dos quilòmetres del Conjunt-històric. A més, la seua autorització estarà condicionada a l’aprovació per part de la Conselleria de Cultura, que actualment es troba en procés de regulació d’instal·lació d’aquests elements.

Podeu descarregar la circular a: https://bit.ly/3WMeO72

Vilafamés pendent de la normativa estatal i autonòmica per a definir la instal·lació de plaques solars per a autoconsum

Vilafamés compta amb una protecció paisatgística de 2 quilòmetres des del conjunt històric, declarat com a Bé d’Interés Cultural. Aquesta protecció ve interposada per la Conselleria de Cultura, i està reflectida en el Pla General d’Ordenació Urbanística. Aquesta restricció impossibilita la instal·lació de les plaques solars. L’Ajuntament de Vilafamés porta diversos mesos treballant per a trobar una solució que possibilite la instal·lació d’aquests elements per a l’autoconsum en el nucli urbà. Des de 2021 s’ha estat treballant en la matèria i ja ha redactat un informe per a regular la col·locació d’aquest tipus d’elements.

L’informe per a regular la instal·lació realitzat des de les dependències municipals va ser entregat a la direcció territorial de Patrimoni de Castelló fa ja uns mesos. L’Ajuntament està preguntant constantment davant el creixent interés del veïnat i s’ha interessat davant les administracions competents per a tindre informació de primera mà i aplicar una solució adaptada a la realitat del municipi. Recentment, també s’han establit comunicacions amb la màxima responsable a nivell autonòmic, Carmen Amoraga. Cal indicar que encara no s’ha rebut cap comunicació oficial de la Conselleria de Cultura per a desbloquejar la possible instal·lació d’aquests elements.

L’Ajuntament és sabedor que la Conselleria està treballant per donar una regulació per a la instal·lació de les plaques solars en els BIC i els seus entorns. Aquesta normativa està sent coordinada a nivell estatal i s’han definit uns criteris comuns. A partir d’aquests, la Conselleria està redactant la seua normativa sectorial. Des del consistori s’ha manifestat que s’entén aquesta demora ja que és un assumpte de gran rellevància i de difícil regulació a causa de l’elevada casuística de cada municipi.

El consistori és favorable i pretén fomentar la instal·lació d’energies renovables en la localitat per a l’autoconsum, apostant també per les comunitats energètiques, però tenint en compte la protecció del BIC. Per aquest motiu s’està a l’espera de les directrius que marquen Estat i Generalitat per a compatibilitzar l’eficiència energètica i la protecció del conjunt històric.

Vilafamés es troba en una situació semblant a la d’altres localitats com Morella o Peníscola, on també s’ha d’aclarir la normativa a aplicar en els nuclis històrics protegits.