El veïnat de Vilafamés aposta per incloure l’asfaltat de camins en el Pressupost del 2024

– A partir del pressupost participatiu, Vilafamés promociona la participació ciutadana

L’asfaltat de camins de la urbanització La Foia de Vilafamés ha sigut el projecte més votat inclòs en els finalistes dels Pressupostos Participatius 2024. Aquesta proposta s’inclourà en el pressupost general del consistori per al pròxim any, segons la deliberació realitzada per veïns i veïnes del municipi.

El projecte passarà pròximament a una fase d’estudi sobre la seua viabilitat i execució, ja que no podrà superar els 48.400 euros d’import total. El consistori va obrir una bústia d’idees on cada veí i veïna podia suggerir un projecte. Després de dos fases de votacions, Vilafamés ja coneix la idea guanyadora.

El pressupost participatiu promociona la participació ciutadana i dona valor a la veu i les idees del veïnat per al benefici del municipi. El consistori agraeix a totes les persones que han aportat diferents visions i perspectives, ja que s’han tingut en compte per a futures actuacions.

Vilafamés treballa per esclarir les opcions per a proveir d’aigua potable a la urbanització de la Foia

L’Ajuntament de Vilafamés està treballant en col·laboració amb els organismes pertinents en diferents opcions que donen solució al proveïment efectiu d’aigua potable a la urbanització La Foia, situada a escassos quilòmetres de la localitat i que manca, actualment, de Pla Parcial i de Programa d’Actuació Integrada desenvolupat. El consistori, després de mesos mantenint reunions amb el veïnat afectat, amb la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i de demanar informes especialitzats sobre el cas a la Direcció General d’Urbanisme de València, ha remés la necessitat de realitzar un nou informe sobre l’estat i capacitat dels pous pròxims a la Foia, el qual ja està en mans de l’empresa especialitzada Facsa i del qual pròximament es tindrà novetats aclaridores. Les dues vies de treball contemplades són o bé utilitzar els pous ja existents a La Foia, o bé proveir cada habitatge des del depòsit d’aigua del Consorci més pròxim.

En el cas d’utilitzar els pous existents, l’informe explicaria no només l’estat i capacitat dels pous, sinó també la situació actual dels depòsits i de la xarxa de distribució de l’aigua, amb la finalitat d’avançar les obres necessàries que s’haurien d’escometre per a utilitzar correctament aquests elements. En el cas de proveir-se des del depòsit del Consorci, l’informe serviria per a conéixer les tramitacions a realitzar per a tindre la necessària autorització d’ús de les aigües. La intenció és que les obres d’adequació per al proveïment d’aigua potable podran ser aprofitades per a una posterior actuació integrada, ja que es pretén realitzar tota la xarxa general, depòsits, estacions de bombament i subministrament elèctric necessari per a les estacions de bombament precises per al conjunt de l’àmbit i només escomeses en els sòls consolidats per l’edificació preexistent.