Dues empreses presenten propostes per a reparar els vials del polígon industrial de Vilafamés

L’Ajuntament de Vilafamés ja ha obert els sobres de les empreses presentades a la licitació de les obres de reparació dels vials del polígon industrial. Cal recordar que la licitació s’ha realitzat de manera pública a través de la Plataforma de Contractacions de l’Estat.

En els pròxims dies es procedirà a formalitzar i adjudicar el contracte dels treballs. Cal indicar que el còmput global de les actuacions estava valorat en 140.000 euros com a preu inicial, i que, després de l’obertura de sobres, s’ha produït una baixa en el preu d’aproximadament 8.000 euros.

El projecte de millora del parc industrial La Emperadora comprén la reparació del paviment dels vials més deteriorats, la substitució de les trapes dels pous de registre que es troben en mal estat, la neteja d’embornals, dels marges dels vials i de les graves residuals a la calçada.

Amb tot, es busca donar una solució definitiva al constant pas de trànsit pesat i, així, garantir la seguretat viària i millorar les condicions de treball dels milers de treballadors que allí exerceixen les seues funcions.

Vilafamés pressuposta en 140.000 euros la reparació dels vials del polígon industrial

L’Ajuntament de Vilafamés ha preparat un projecte que defineix les obres necessàries per a millorar el paviment de les zones més deteriorades dels vials del polígon industrial. També es compta la substitució de les trapes dels pous de registre que es troben en mal estat, donant una solució definitiva enfront del pas de trànsit pesat. El còmput global de les actuacions necessàries s’ha pressupostat en 140.000 euros. S’inclou la neteja d’embornals, dels marges dels vials, de les graves residuals en la calçada i de la reparació tant de l’asfalt en males condicions com de la substitució de les trapes que presenten deficiències.

L’objectiu és garantir la seguretat de tots i totes les treballadores que circulen diàriament per la carretera del polígon industrial La Emperadora. Es tracta d’un sector econòmic que reuneix milers de persones, i atrau trànsit pesat que les carreteres han de suportar amb fiabilitat. El termini d’execució del projecte és de 3 mesos. En el segon semestre de l’any es llançarà el paquet de treballs a licitació.