Vilafamés convoca el V Concurs Engalana El Teu Carrer

La Comissió de Festes, junt l’Ajuntament de Vilafamés, ha presentat el V Concurs Engalana el Teu Carrer, dins el marc de les Festes Patronals de la localitat. Aquest concurs, celebrat per primera vegada l’any 2016, i que va rebre molta acollida, té com a objectiu incentivar la diversió, la imaginació i la creativitat dels participants

A més, la participació és oberta a tots els veïns/veïnes del poble de Vilafamés, que podran engalanar tot un carrer o bé sols un tram d’aquest, sempre que tinga coherència urbana i un mínim de 20 metres de llargada.

La temàtica i decoració és lliure, això no obstant, ell guarniment no podrà fer esment a marques, empreses o interessos particulars, a més, la decoració es realitzarà amb elements que hauran de ser retirats un cop finalitzades les Festes, i no podran suposar un obstacle per a la circulació de cotxes i vianants.

Quant a les dates, els carrers hauran d’estar engalanats des del 12 al 21 d’agost de 2022, ambdós inclosos.

Els criteris de valoració del jurat giraran entorn l’originalitat, la qualitat artística, el disseny i els materials. Tot i això, el jurat podrà deixar deserts els premis si considera que no hi ha cap proposta amb la suficient qualitat. Tots els premis estan subjectes a les retencions fiscals d’acord amb la legislació vigent. A més, als carrers que el jurat considera millors engalanats s’atorgarà un primer premi de 300 €, un segon premi de 150 € i un tercer premi de 50 €.

La inscripció serà gratuïta i caldrà que tots els participants notifiquen a l’organització la seua participació abans del 5 d’agost a l’Ajuntament de Vilafamés.