Vilafamés diu ‘No’ a la ‘MAGDA’

– Es presenten al·legacions basades en l’impacte social, econòmic i turístic negatiu per a la localitat

L’Ajuntament de Vilafamés ha publicat les seues al·legacions en contra del Projecte de planta solar fotovoltaica MAGDA i la seua infraestructura d’evacuació a la província de Castelló. El mes de febrer passat, en ple extraordinari municipal i per unanimitat dels seus membres, ja es va suspendre la concessió de llicències urbanístiques per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques, solars i eòliques en tota la zona del Pla de Vilafamés, amb la finalitat d’iniciar els tràmits per a la revisió, estudi i modificació de la mateixa normativa urbanística. Ara, l’Ajuntament presenta més raons per a encarar la desestimació del projecte ‘MAGDA’ de 150 MWp / 127,8 MWn d’acord amb els informes negatius de l’Enginyer Municipal, de l’Arquitecta Municipal i de l’Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local en ser negatiu per als sectors productius agrícoles i ramaders, així com per al desenvolupament rural i per al sector turístic-patrimonial.

L’informe negatiu de l’Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local, sobre la base de la línia d’evacuació derivada de la planta fotovoltaica ‘MAGDA’, destaca l’impacte a l’economia i sector agrari local. Gran part de les terres estan destinades a l’agricultura de diferents arbres fruiters, olivars o hortalisses, així com a la ramaderia bovina, porcina, caprina i ovina. És a dir, un sector productiu en ple funcionament que destruiria ocupacions i reduiria dràsticament el creixement econòmic del poble.

Des d’un altre punt de vista, el llegat patrimonial i la riquesa paisatgística de la localitat es veurien afectades per la instal·lació del projecte fotovoltaic. Aquestes consideracions han valgut perquè Vilafamés ostente reconeixements com a conjunt Bé d’Interés Cultural, l’estatus de Municipi Turístic des del 2000 o la seua estreta vinculació amb Los Pueblos Más Bonitos de España. Així, el flux turístic que visita anualment la localitat podria veure’s danyat, ferint també al sector d’oci, restauració i serveis de la localitat i totes les ocupacions i famílies que viuen d’això.

Una part de les al·legacions presentades pel consistori busca que es desestime l’avantprojecte presentat per la mercantil interessada en la construcció del parc per mancar d’informació bàsica i necessària. Basat en l’informe desfavorable del Tècnic Enginyer Municipal, s’indica que la documentació presentada per a la construcció de la megaplanta presenta defectes de forma en tant que no ha sigut subscrita mitjançant signatura digital, contrari al dictat en la Llei de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. A més, no consta el Col·legi Professional de l’autor de l’informe. D’aquesta manera, tampoc s’indica l’altura dels suports ni en l’Avantprojecte ni en la Separata corresponent a l’Ajuntament de Vilafamés. Al seu torn, no s’aporten plans a escala adequada en el traçat pel terme municipal de Vilafamés, sent pràcticament impossible la distinció del número de suport de la línia en el pla.