L’ Ajuntament de Vilafamés compta amb la infraestructura necessària per a gaudir del sistema Guifi.net, amb la intenció d’oferir als seus veïns i veïnes d’una xarxa de telecomunicacions pública, lliure, oberta i neutral.

QUÈ OFEREIX L’AJUNTAMENT?

El consistori compta amb diferents repetidors de cobertura Guifi.net, anomenats supernodes. Aquests estan instal·lats a diferents punts estratègics per tal de cobrir el màxim possible d’extensió. Concretament són situats al carrer Sant Antoni i al campanar de l’església parroquial. A més, també ofereix tres punts d’accés gratuït durant 60 minuts situats a la Plaça la Font, Plaça Germanes Mas i Plaça la Tanca.

AVANTATGES D’ESTAR CONNECTAT A GUIFI.NET

 • Formaràs part i ampliaràs la xarxa de telecomunicacions Guifi.net
 • No hauràs de pagar cap quota mensual per al seu ús. L’ únic cost serà l’adquisició, configuració i instal·lació de l’antena necessària (Nanostation) per a la recepció del senyal.

QUÈ EXPERIÈNCIES TÉ GUIFI.NET?

 • Moltes persones ja estan gaudint de Guifi.net a diferents pobles de la Comunitat Valenciana i de Catalunya.

QUI POT CONNECTAR?

 • Poden connectar tots els veïns de Vilafamés que tinguen una primera o segona residencia dins del terme municipal. Podran rebre el senyal tots els veïns que mantinguen visibilitat directa amb l’antena emissora situada a la zona del repetidor de televisió.

QUÈ HE DE FER?

 • Hauràs d’adquirir i configurar l’antena per poder-instal·lar. L’ Ajuntament posa a disposició de tots els veïns les instruccions perquè les persones amb coneixements suficients puguen realitzar la instal·lació. També poden encarregar la instal·lació a qualsevol empresa especialitzada.
 • Després has de demanar l’alta com a usuari a l’ Ajuntament, omplint el Model de sol·licitud d’usuari i contrasenya

PER QUÈ USUARI I CONTRASENYA (per implantar)?

 • L’ Ajuntament comparteix el seu accés de forma lliure a Internet però tampoc vol que ningú faja mal ús de la xarxa. Per això ha activat un proxy, on només aquells usuaris que hagen estat autoritzats podran accedir a la xarxa.

HAS DE SABER …

 • Ni Guifi.net ni l’ Ajuntament de Vilafamés no són un proveïdor d’Internet, tot i que pugues accedir a Internet mitjançant aquesta infraestructura.
 • La xarxa es basa en la utilització del domini públic radioelèctric mitjançant de les freqüències d’ús comú.
 • L’oferta d’aquest servei no té cap finalitat comercial.
 • Si un dia no funciona el supernode, no es podrà reclamar a l’Ajuntament perquè el servei és gratuït. Guifi.net i l’Ajuntament no es fan responsables de les possibles interrupcions temporals del subministrament. Això no obstant, l’Ajuntament es compromet a reparar el subministrament al més aviat possible.
 • L’ Ajuntament s’encarregarà exclusivament del manteniment del seu equip instal·lat, mai de les antenes nanostations instal·lades en els domicilis particulars.
 • Cada veí serà responsable de l’adquisició, muntatge i manteniment de la seua antena.
 • No es garanteix cap amplada de banda, que estarà condicionat en funció dels usuaris connectats en aquest moment.
 • Estan restringides les descàrregues p2p (programes tipus eMule o Ares)
 • En cas de mal ús de la connexió a Internet, el consistori podrà prendre les mesures oportunes que podran ser des de limitar considerablement la velocitat de navegació a directament anul·lar l’accés de l’usuari en concret. Amb aquestes mesures excepcionals es garantirà la qualitat del servei en benefici de tota la comunitat Guifi.
 • És totalment legal. Aquest projecte de Guifi.net a Vilafamés ha estat notificat a la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions i compta amb autorització favorable. Així, l’ Ajuntament ha estat inscrit en el Registre d’Operadors de Xarxa i serveis de comunicacions electròniques.