El jaciment arqueològic dels Estrets-el Racó de Rata se situa damunt de l’esperó sud-oriental del tossal d’en Bosch, un contrafort muntanyenc que envolta, al sector occidental, el pla de Vilafamés, a l’eixida del barranc dels Estrets.

El poblat té una superfície de 0,3 ha i presenta una muralla que n’envolta tot el perímetre; les intervencions arqueològiques que es duen a terme des del 1990 han permès aprofundir en el coneixement de l’evolució i l’ocupació, que se situa cronològicament entre els segles III-I aC, dins de l’anomenat període ibèric tardà.

L’excel·lent estat de conservació del jaciment per no haver estat afectat pels treballs agrícoles permet apreciar una potent muralla en què s’adossen torres quadrangulars i circulars. D’entre les circulars, en destaca una situada a la zona d’accés. Al seu interior hi ha carrers i habitatges amb parets que superen els dos metres d’alçària, fet que indica l’existència d’un pis superior. En aquestes s’han pogut documentar diferents àrees de tasques domèstiques (mòlta de cereals, magatzem, telers, etc.) i restes humanes associades a ritus de protecció de les cases.

Declarat Bé d’Interès Cultural el 1997, a la categoria de Monument.