Durant el període nadalenc es realitzen diversos actes com ara concerts nadalencs, escenificacions del pessebre, etc. que acaben amb la cavalcada de Reis que té lloc el dia 5 de gener.