L’Ajuntament de Vilafamés s’ha adherit per unanimitat dels tres grups municipals al Manifest 25N, “Un crit contra les violències masclistes”, en la sessió plenària que va tindré lloc ahir per la vesprada, amb el que manifesta el seu rebuig a la violència contra les dones, la voluntat de visibilitzar-la i el compromís en treballar per eradicar-la. Segons ha manifestat el regidor de Benestar Social i Igualtat, Longi Gil, una vegada finalitzat el ple “amb l’adhesió al Manifest 25N volem contribuir perquè tota la societat prenga consciència de la violència que s’està produint contra les dones i perque s’actue per a evitar-la”.

El manifest al que ha donat suport l’Ajuntament denuncia que les violències masclistes representen una greu i sistemàtica vulneració dels drets humans i dels drets de ciutadania reals de més de la meitat de la població a la nostra societat. En este sentit, s’insta, tant a les administracions públiques com a la societat en general a que es comprometen a treballar en la prevenció i en l’erradicació de les violències masclistes.

 

Al mateix temps, el manifest fa referència a la necessitat que els mitjans de comunicació i de producció cultural es comprometen en la lluita contra les violències masclistes, realitzant un tractament adequat de les diferents violències masclistes. Entre d’altres punts, en el text també es demana que el Sistema Judicial assumesca la responsabilitat envers la violència masclista, que genere estructures reals de protecció i que amplie la qualitat i quantitat dels torns d’ofici amb perspectiva de gènere i feminista.

 

 

 

TEXT INTEGRE DEL MANIFEST APROVAT PEL PLENARI

 

MANIFEST 25N

Un crit contra les violències masclistes

Amb motiu del 25N, Dia Internacional per la eliminació de la violència
contra les dones, l’Ajuntament de Vilafamés en sessió plenària s’adhereix a la convocatòria per tal de manifestar el nostre rebuig a la violència contra les dones, la nostra voluntat de visibilitzar-la i el nostre compromís en treballar per eradicar-la.

Denunciem

Que les violències masclistes representen una greu i sistemàtica vulneració dels drets humans i dels drets de ciutadania reals de més de la meitat de la població a la nostra societat.

Per la qual cosa, es necessari que les administracions públiques tenen l’objectiu de vetllar pel dret a la igualtat i a la dignitat de totes i tots,

1.- Que es treballe perquè tota la societat en l’àmbit personal i col·lectiu i molt especialment les institucions de govern es comprometen en la prevenció i l’eradicació de les violències masclistes.

2.- Que les mesures i els recursos incloguen tant la violència exercida en l’àmbit de la parella, com les agressions sexuals al carrer, l’assetjament sexual i per raó de sexe i d’identitat sexual en l’àmbit laboral, la tracta amb finalitats d’explotació sexual i laboral de dones i xiquetes i tot tipus de violències masclistes.

5.- Que la prevenció contra les violències masclistes siga una política prioritària, que incloga un sistema coeducatiu en totes les etapes educatives i la formació específica per a tot el personal professional que intervé en els processos educatius.

6.- Que els mitjans de comunicació i de producció cultural es comprometen en la lluita contra les violències masclistes, que facen un tractament adequat de les diferents violències masclistes, visibilitzant-les, evitant tractar-les amb un sensacionalisme morbós i utilitzant un llenguatge i unes imatges no sexistes.

8.- Que el Sistema Judicial assumesca la responsabilitat envers la violència masclista, que gènere estructures reals de protecció, que amplie la qualitat i quantitat dels torns d’ofici amb perspectiva de gènere i feminista, que respecte els processos i les necessitats de les dones i implementen mesures de justícia real i efectiva.

9.- Que l’atenció a les víctimes es base en models d’atenció feministes, integrals i multidisciplinaris, que incloguen processos de recuperació, reparació i acolliment, centrats en l’apoderament de les dones.

10.- Reivindiquem les competències municipals en matèria d’igualtat, prevenció i ajuda contra la violència de gènere.

11.- Que totes les mesures que es porten endavant porten un acompanyament pressupostari, sense el qual queden en paper mullat.

 

Seguim i seguirem denunciant i recordant que la violència és responsabilitat de qui l’exerceix, no de qui la pateix.

Perquè volem una vida lliure de violències!!!

 

 

 

 

 

 

Vilafamés, 28 de novembre de 201