L’Ajuntament de Vilafamés ha creat un nou procediment que delimitarà el pas de vehicles pel casc antic i pel Conjunt Historicoartístic, considerat Bé d’Interés Cultural. El nou ‘Passe veí’, per tant, pretén alleugerar el tràfic per la zona alta del poble i garantir a tots els veïns i veïnes l’accés a les zones amb més problemàtiques per embossos. La data d’inici per a sol·licitar el passe comença el 21 de juny, i finalitzarà el 31 de juliol. Tot i això, el procediment per sol·licitar el ‘passe veí’ no es tancarà definitivament, només es reduirà la freqüència de tramitació.

La tramitació pot fer-se presencialment al Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Vilafamés o telemàticament per la seu electrònica de l’Ajuntament (www.vilafames.sedelectronica.es). Els passes, en tot cas, podran recollir-se 10 dies després de presentar oficialment la sol·licitud.

Per a fer la sol·licitud del passe per a l’accés al Conjunt Historicoartístic caldrà aportar marca, model i matrícula dels vehicles en qüestió. Així doncs, hi ha una sèrie de requisits que s’han de respectar, així com unes reglamentacions mínimes que s’han de seguir per tramitar el passe, els quals estan publicats a la web oficial de l’Ajuntament de Vilafamés. Així doncs, la creació del ‘Passe veí’ pretén fer del Conjunt Historicoartístic una zona més sostenible, afavorint la circulació de vehicles de veïns i treballadors de Vilafamés. L’opció del passe temporal també s’ha contemplat i es posarà a disposició pròximament.

Indicar que, a partir de l’1 d’agost, serà obligatori el “Passe veí” per a poder accedir al Conjunt Historicoartístic. Així mateix, en pròximes dates s’informarà sobre com obtindré el “Passe temporal” d’accés.

Per a més informació, consulteu a l’Ajuntament de Vilafamés al telèfon 964 32 90 01 o al correu electrònic info@vilafames.es.