juego lucky jet
agropacifico.mx

El Gabinet d’Estudis Turístics (GETUR) de la Universitat Jaume I de Castelló realitzarà un estudi al potencial turístic que té Vilafamés com a municipi turístic de la Comunitat Valenciana que pertany, a més, a l’associació Pobles Més Bonics d’Espanya. Així doncs, l’anàlisi pretén determinar la realitat territorial i turística, i establir estratègies i accions consensuades, que enforteixen el posicionament turístic de Vilafamés.

Els nous escenaris plantejats a partir de la irrupció de la COVID-19 i el canvi d’usos turístics per part de la població ha desencadenat el desfasament del Pla Director turístic local, sent una necessitat adaptar el model turístic a l’actualitat. L’estudi també detallarà la visió estratègica a mitjà i llarg termini així com els canvis que han d’adoptar-se, els objectius estratègics i el públic objectiu a aconseguir. Posteriorment es proposaran les estratègies, els programes i les accions que hauran d’implementar-se en els pròxims anys.

L’examen de la situació de Vilafamés funcionarà durant 6 mesos. Després de l’obtenció de resultats i la definició de la línia a seguir començarà la fase d’implementació de mesures i el seu control i mesurament per a fer, de Vilafamés, un municipi que aposta per la sostenibilitat turística com a motor de creixement econòmic.