L’ajuntament pretén portar a terme un Pla de xoc per tal de mitigar l’impacte provocat per la pandèmia de la Covid-19.

Per a l’elaboració del Pla, és indispensable la realització d’un diagnòstic de la situació econòmica i social de la localitat en el moment actual, per valorar la incidència que la pandèmia ha tingut en les unitats familiars, les persones autònomes i l’activitat empresarial i, a partir d’aquest, iniciar el disseny de línies d’actuació per resoldre els problemes reals.

Aquest és el motiu pel qual s’ha elaborat un qüestionar, adreçat tant a la ciutadania com a les persones autònomes i empreses, que a través de diferents preguntes permetrà conéixer la incidència de la pandèmia a la localitat.

Sense la participació ciutadana i empresarial mitjançant la resposta del qüestionari no podrem disposar d’un coneixement real de la situació, és per això que demane’m la seua participació contestant el següent

QÜESTIONARI