El Ple de l’Ajuntament de Vilafamés ha aprovat una ordenança que regula l’abocament de purins, llots i fems al terme municipal amb l’objectiu de minimitzar l’impacte i les molèsties que aquests residus causen a la població. La normativa recull una sèrie de restriccions entre les quals destaca la suspensió dels vessaments en el període comprés entre l’1 de juny i el 15 de setembre, i també els divendres, dissabtes, festius i els dies de fires i festes a Vilafamés. Al mateix temps, el document aprovat limita l’abocament durant els dies de pluja abundant i en terrenys superiors al 6% de pendent.

En el cas concret del vessament de purins durant l’època estival, l’ordenança matisa que “amb l’objectiu de no limitar el funcionament de les explotacions ramaderes” i perquè l’acumulació no ocasione conseqüències higiènic-sanitàries, “es permet l’aplicació de purí al sòl en les dosis establides, una sola vegada per setmana (els dimarts) en llocs autoritzats pel consistori. En aquest sentit, la nova ordenança també regula les distàncies a les que s’han de llençar els residus i estableix que els abocaments queden prohibits a menys de 1.000 metres mesurats sobre el perímetre del casc urbà i sòl urbanitzable; a menys de 300 metres de centres de turisme rural, cellers per a l’elaboració de vins o caves amb oferta enoturística; a menys de 500 metres de conduccions i dipòsits d’emmagatzematge d’aigua potable o abeuradors o basses per a bestiar i caça; i a menys de 2.000 metres de pous i fonts de proveïment a la població.

La nova ordenança obligarà als responsables d’empreses productores de purins, llots, o fems a treure’s un permís municipal per a poder escometre l’activitat, que només es podrà realitzar a finques rústiques amb finalitats agrícoles, quedant restringits els vessaments en terrenys que no estan conreats i en terrenys forestals.

L’alcalde de Vilafamés, Abel Ibáñez, explica que amb l’aprovació d’aquesta ordenança “es pretén acabar amb el abocament descontrolat de residus que, ja l’any passat a l’estiu, va provocar les queixes de veïns per les molèsties causades per la mala olor”. La normativa també estipula les sancions que es posaran als responsables dels vessaments, poden arribar als 3.000 euros de multa.